Džemat Bogovići

Snažan izliv ljubavi i želje vjernika da ponovo starim sjajem zasja džamija u Bogovićima

27.09.2016.

HADŽ 2016 Mejra i Enver

Hvala dragom Allahu mojim roditeljima što sam se rodio baš u Bogovićima.Allah je pozvao moju Mejru mene da budemo gosti u Medini i Meki.Zahvaljujući mojim rođacima u GO za gradanju džamije ,komšijama i svim dobrim ljudima koji su pomogli gradnju džamije u Bogovićima,imali smo čast i privilegiju da ikrar dovu učimo baš u našoj bogovićkoj džamiji.
Neopisiva radost, osječaj i zahvalnost svima koji su uljepšali taj naš trenutak.
Toliko ljubavi,sreće radosti koju smo osjetli Mejra i ja od naše famelije,prijatelja i posebna zahvalnost svima koji su pomogli da se to organizuje,kako se je organizovalo,samo kad smo složni i zajedno možemo uraditi puno.
Želja nam je da ovo bude tek početak ikrar - dova u ovoj džamiji.
Halali te što ću biti slobodan da pokušam sa fotografijama da prenesem ljepote poslanikove džamije  u Medini i Meke.
Ni rijećima ni filmovima se to ne može dočarati kako je to stvarno lijepo i uzvišeno mjesto.


Da bi lakše i bolje shvatili fotografije iz Medine, evo podataka koje pripremio,obradio i meni poslao hadžija Munib ef. Ohranović.

Gradnja, proširenja i rekonstrukcije Poslanikove džamije

► Prva Poslanikova gradnja (1. hidž. godina – 622. god.) 1.050 m² (30 m × 35 m). Prvobitna džamija je bila otvorenog plana sa podignutom platformom za učenje Kur’ana. Sa pravougaonim tlocrtom, 30x35m, bila je izgrađena od stabala palme i zidovima od blata. U nju je bilo moguće pristupiti sa tri ulaza: Bab Rahmeh – ulaz sa juga, Bab Džibril – ulaz sa zapada i Bab En-Nisa, sa istoka. Plan ove džamije stoljećima kasnije je implementiran u izgradnji drugih džamija širom svijeta.
U unutrašnjosti, sa južne strane, Muhammed (a.s.) projektovao je prostor zaklonjen od sunca koji se naziva suffeh i usmjerio je prostor za klanjanje prema Jerusalemu. Kada je kibla (smjer okretanja u namazu) nakon 17 mjeseci od Hidžre bila promijenjena prema Kjabi u Mekki, džamija je reorijentirana prema jugu. Poslanikova (a.s) džamija ispunjavala je široku lepezu funkcija: zajednički centar, dvorište, vjerska škola, parlament i sud.
► Prvo Poslanikovo proširenje (7. hidž. godina – 628. god.) na 2.475 m² (50m x 49.5m). Proširena je za 136%; nakon bitke na Hajberu;
► Drugo proširenje - Omer. b. Hattab (17. hidž. godina – 638. god.), proširena na 3.575 m² - 44,4%.
► Treće proširenje - Osman b. Affan (29. - 30. hidž. godina – 649. - 650. god.), proširena na 4.071 m² - 13,9%.
► Četvrto proširenje - Omer b. Abdul-Aziz pod zapovijedanjem Velida b. Abdul-Melika (88. - 91. hidž. godina – 707. - 710. god.), proširena na 6.440 m² - 58,2%. Po prvi put su izgrađene munare. Porušene su kuće supruga Poslanikovih za ovo proširenje. Prema nekim izvješćima je tražio pomoć od rimskog cara, koji je poslao 40 rimskih radnika, 40 koptskih radnika i neku količinu zlata i dekorativni materijal;
► Peto proširenje - abasijski halifa Ebu Abdullah Muhammed El-Mehdi (161. - 165. hidž. godina – 779. - 782. god.), proširena na 8.890 m² - 38%.
► Rekonstrukcija i popravke (654. hidž. godina – 1275. god.), dakle, nakon 493 godine od prethodnog proširenja. Rekonstrukciju je započeo abasijski halifa El-Musta'sim Billah, a završio mamelučki sultan Zahir Bejbers. Bilo je to nakon prvog požara u džamiji;
►Rekonstrukcija i popravke (881. hidž. godina – 1476. god.), 106 godina nekon prethodne rekonstrukcije. Rekonstrukciju izvršio mamelučki sultan Kajtbej;
► Šesto proširenje - mamelučki sultan Kajtbej (886. - 888. hidž. godina – 1481. - 1483. god.), proširena na 9.010 m² - 1,3%. Bilo je to nakon drugog požara u džamiji;
► Rekonstrukcija i popravke (947. hidž. godina – 1540. god.). Rekonstrukciju izvršio osmanski sultan Sulejman veličanstveni.
Sultan Sulejman veličanstveni je renovirao zapadni i istočni zid, izgradio  svejeroistočnu munaru, znanu kao Sulejmanija, i novi mihrab (el-Ahnef), pored Poslanikovog (a.s) mihraba. Također, u ovom periodu je izgrađena nova kupola, obojena u zeleno, koja prekriva Muhammedovu (a.s.) kuću i mezar.
► Sedmo proširenje - osmanski sultan Abdul-Medžid (1265. - 1277. hidž. godina – 1849. - 1860. god.), proširena na 10.303 m² - 14,4%.
U vrijeme vladavine sultana Abdulmedžida, (1839-1861), džamija je znatno izmijenjena. Dijelovi koji su ostali isti uključuju mezar Poslanika (a.s.), tri mihraba, minber i Sulejmaniju munaru.  Prostor za namaz na jugu je učinjen duplo većim i pokriven malim kupolama iste veličine. Veće kupole postavljene su iznad mihraba, Bab es-Salama i Poslanikovog (a.s.) mezara. Kupole su ukrašene ajetima iz Kur’ana i stihovima kaside el-Burda (Pjesma o ogrtaču), slavnog araspskog pjesnika Busirija. Podovi su pokriveni mermerom i crvenim kamenom. Također, sa zapadne strane je izgrađena el-Medžidijja munara.
To je ujedno bila i najljepša rekonstrukcija do sada. Oko 140 vreća zlata je potrošeno u tu svrhu.
► Osmo proširenje - Kralj Abdul-Aziz (1372. - 1375. hidž. godina – 1952. - 1955. god.), proširena na 16.327 m² - 58,5%. Proširenje nakon 103 godine nakon prethodnog proširenja.
► Deveto proširenje - Kralj Fahd b. Abdul-Aziz (1406. - 1414. hidž. godina – 1985. - 1994. god.), najveće proširenje do sada na 98.327 m² - 502%.
Ukupna površina džamije prije posljednjeg proširenja je bila 16.327 m². U posljednjem proširenju od 1985. do 1994. god. džamija je proširena za nevjerovatnih 502 %.
Ukupna površina džamije je 98,327 m² (dimenzije 400 x 245 m) – oko 98 dunuma;
Ukupna površina zajedno sa haremom 384,000 m2 (dimenzije 640 x 600 m) – oko 384 dunuma;
Sadašnja džamija je više od 100 puta veća od prvobitne zgrade. To znači da sadašnja džamija pokriva gotovo cijelo područje samog starog grada Medine. To je očigledno iz činjenice da je mezarje Džennetul Beki’je bilo na periferiji grada za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., dok se sada mezarje nalazi uz samu džamiju;
Sadašnja džamija može da primi 400.000 klanjača, a zajedno sa haremom 1,000.000 klanjača.
► Deseto proširenje koje je sada u toku (od 2013. god.) ići će na dimenzije džamije 1.060 x 580 m. Džamija će zauzimati ukupnu površinu od 614.800 m² (oko 615 dunuma). To će biti proširenje u odnosu na sadašnju džamiju od preko 625 %. U odnosu na prvu Poslanikovu gradnju, džamija će biti veća 586 puta (5.860%). Harem zajedno sa džamijom bi trebao imati dimenzije 1.300 x 785 m (površine preko jednog kvadratnog kilometra). Džamija će moći će da primi 1,000.000 klanjača, sa haremom i do 2,000.000. Samo proširenje imaće dodatnih 10 munara sa visinom do 200 m. Biće porušeno i uklonjeno 23 hotela u centralnoj zoni zbog ovog proširenja.
Ovo proširenje će koštati oko 37,5 milijardi američkih dolara.

 

Evo i nekih karakteristika sadašnje džamije:

► Džamija ima pravokutni oblik i raskošno je ukrašena višebojnim mramorom i kamenom;
► Ima deset minareta od kojih su šest velika po 104 m;
► Ima 85 vrata. Neka su široka 3 a visoka 6 metra;
► Ima 27 pokretnih kubbeta za dodatnu ventilaciju (otvaraju se poslije ikindije) koja su teška po 80 tona, njihov prečnik je oko 18 metara;
► Prostirka u džamiji izrađena je od najbolje vrste materijala, a njena ukupna dužina iznosi 150 kilometara;
► Ima 2.266 stubova. Stubovi su izrađeni od bijelog mramora sa mesinganim kapitelima na kojima stoje lukovi izgrađeni od crnog i bijelog kamena. Na postolju svakog stuba se nalaze rešetke kroz koje se sistemom za klimatizaciju regulira temperatura unutar džamije;
► Sistem za klimatizaciju se nalazi 7 km udaljen od same džamije;
► Kontrola unutar džamije se vrši uz pomoć 543 kamere sa usmjerenim mikrofonima, a ozvučenje sačinjava 256 pojačala i oko 3500 zvučnika;
► U dvorištu džamije su postavljeni 241 sklapajući teflonski suncobran (12 u haremu stare džamije), veličine 25,5 x 25,5 m, koji asociraju na palme iz vremena Poslanika. Projekat i arhitektonski inženjering uradila je njemačka firma SL-Rasch GmbH. Materijal za suncobrane - teflonsko platno (namjenski urađeno samo za ovaj projekt) izradila je Taiyo Kogyo korporacija iz Japana, a proizvodnju i instalaciju kompletnih suncobrana njemačka firma Liebherr Intertrading AG. Kompletna instalacija je završena u avgustu 2011. god. Ovi suncobrani pokrivaju ukupnu površinu od 162.000 m². Proizvodnja je počela u aprilu 2008., a 250 suncobrana isporučeno je u maju 2010. godine. Na satelitskoj snimci od 25.05.2016. god. ja sam izbrojao da je ukupno montiran 241 suncobran. Kažu da svaki košta po 1 milion eura. Na svakom stubu postavljeno je osvjetljenje i po dva ogromna ventilatora koji s vremena na vrijeme izbacuju vodenu paru zbog hlađenja, tako da je i taj prostor ugodan za obavljenje namaza;
► U džamijski kompleks ugrađeno je 24 pokretnih stspenica od kojih je 18 pokretnih stepenica na raspolaganju klanjačima, a ostale tehničkom osoblju.
► Ispod harema džamije je izgrađen podzemni parking na dva nivoa u kojem se može parkirati 4444 vozila.
Priredio: Munib ef. Ohranović

ISPRAČAJ, FAHDOVA DŽAMIJA LET ZA MEDINU AERODROM U MEDINI prvi susret sa poslanikovom džamijom HOTEL U KOJEM SU SMJEŠTENE HADŽIJE POSLANIKOVA DŽAMIJA POSLANIKOVA DŽAMIJA POSLANIKOVA DŽAMIJA POSLANIKOVA DŽAMIJA HAREM HAREM DZAMIJE PORED HAREMA RAZLICITE VRSTE HURMI HAREM BRDO STRJELACA BRDO HUD SEJO ZUBANOVIC, ENVER I ISMET HINDIJA POSLANIKOVA DŽAMIJA I HAREM BRDO UHUD NA BRDU STRIJELACA NA BRDU STRIJELACA POSLANIKOVA DŽAMIJA ULAZ I IZLAZ, 36 I 37 U HAREM MEZARJE DŽENNETUL BEKIJE MEZARJE DŽENNETUL BEKIJE MEZARJE DŽENNETUL BEKIJE MEZAR SA JEDNIM KAMENOM PREDSTAVLJA UKOPANO MUŠKO, A SA DVA ŽENSKO PRIPREMLJENI NOVI MEZARI POSLANIKOVA DŽAMIJA I KRANOVI ZA PROŠIRENJE DŽAMIJE MUZEJ POSLANIKOVE A.S - MAKETA MEZARJA I UKOPA MEJTA- MEJT SE POSTAVLJA NA DESNU STRANU, LICE OKRENUTO PREMA MEKI sipanje zemze pogled sa hotela prema poslanikovoj džamiji PREDAVANJE HADŽIJE ef DAUTOVIĆA ČOVJEK KOJI PLIJENI ZNANJEM, SABUROM I DOBROTOM, MUDERIS HALILOVIĆ niko nikom ne smeta NAŠE MLADE HADŽIJE IZVODE ILAHIJE POSJETA MUZEJU POSLANIKA MUHAMEDA A.S POSJETA MUZEJU POSLANIKA MUHAMEDA A.S VODIĆ I PREVODILAC ef EKREM HODŽIĆ JASMIN ADEMOVIĆ U MUZEJU HURME U DVORIŠTU MUZEJA HURME U DVORIŠTU MUZEJA ČIŠĆENJE, SVE BLISTA ČIŠĆENJE, SVE BLISTA UVIJEK PUNA DŽAMIJA HADŽIJA IZET I ENVER SVIJETLI ČILIM, MJESTO IZMEDJU KABURA I MIMBERA SVIJETLI ČILIM, MJESTO IZMEDJU KABURA I MIMBERA SVIJETLI ČILIM, MJESTO IZMEDJU KABURA I MIMBERA KABUR EBU BEKRA RADIJALAHU ANUHU I OMERA RADIJALAHU ANUHU KABUR ALLAHOVA POSLANIKA SALLALAHU ALEJHI VE SELEM PUT ZA MEKU PUT ZA MEKU HADŽIJA ABDULAH DIJELI HURME PRVI SUSRET SA KABOM DOLAZAK NA NAMAZ U HAREM ZELENO SVJETLO ZNAČI DIO IZMEDJU SAFE I MERVEGDJE MUŠKARCI TRČE BREŽULJAK SAFA HOTEL U KOJEM SU SMJEŠTENE HADŽIJE ČEKAMO AUTOBUS DA VOZI 2-4 MIN DO HAREMA KABE ČEKAMO DŽUMU NAMAZ ČEKAMO DŽUMU NAMAZ KABA KLANJAO DVA RJEKATA I DOVIO U HIDŽR PRVI DAN KURBAN BAJRAMA DRUGI DAN KURBAN BAJRAMA, IDEMO PREMA MINI DA BACAMO KAMENČIĆE
14.09.2016.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

.

06.09.2016.

POZIV NA BAJRAM NAMAZ

Poštovana rodbino, prijatelji i komsije!

Ovim putem vas, vec tradicionalno 

 pozivamo da dodjete u što većem broju

na BAJRAM namaz 12.09.2016. g u

našim Bogovicima i našoj prelijepoj

 DZAMIJI.

Nadamo se da će te se odazvati u

velikom broju, kao i do sada.

Lijepi   sellam,

Džamijski odbor  Bogovici.


Hvala dragom Allahu klanjali smo Bajram namaz u našoj džamiji ,klanjali smo džumu namaz 02.09.2016.g.

05.09.2016.

IKRAR DOVA

U nedelju 21.08.2016 godine u džematu BOGOVIĆI, opština PALE, je proučena ikrar-dova za dvoje naših džematlija.

Pred sami početak ikrar dove, porodice budućih hadždžija i komšije su stizali u džamiju, te tako nagovijestili početak veoma lijepe svečanosti.

Ikrar dova, tj. hadžijska dova je svečanost na kojoj se obznanjuje da musliman želi ispuniti petu islamsku dužnost, obaviti hadždž.

Ikrar dova je obznana da čovjek ide na hadždž. Hadždž čovjeku omogućava preokrenuti životnu stranicu i početi život na drukčiji, vjernički način. Hadž je čovjekovo novo rađanje jer je on nakon hadždža jednak novorođenčetu po griješnosti.

Radosna i posebna je bila ova nedjelja 21. 08. 2016 godine, u kojoj smo ispraćali našeg budućeg hadžiju Envera Šuvaliju i buduću hadži-hanumu Mejru.

Posebna radost i draž ove ikrar dove je ta što je prva proučena u našoj novo izgradjenoj džamiji u Bogovićima.

Naš Stvoritelj se i ove godine smilovao našim džematlijama te im je omogućio da posjete časna mjesta i obave petu islamsku dužnost. Smilovao se naš Stvoritelj njima na način i da ih je uputio na pravi put pa su po ispunjenju uvjeta odlučili ispuniti i ovu petu islamsku dužnost.

Dana 21. 08. 2016 je dan koji je u našem džematu bio veoma radosan, jer smo ispratili učenjem ikrar dove našeg Envera Šuvaliju i Mejru Šuvaliju na hadždž.

Prije učenja ikrar dove, prisutni imami  dzemata Prača hafiz Elmir Mašić,mjesni imam dzemata Podvitez Mustafa Aganović, mjesni imam dzemata Bogovići Edis ka,direktori škola  Arif Ćelović i Hajrudin Ćuprija kao i unuka našeg budućeg hadžije Lana Šuvalija i njegova majka hadži Mejra hanuma su učenjem odlomaka iz Kur'ana dodatno uljepšali svečanost.

Posebnu draž i ljepotu ikrar dove uljepšalo je i učenje sura iz Kur'ana

Uslijedilo je čestitanje budućem hadžiji i hadžinici, te se druženje nastavilo u našoj prelijepoj džamiji uz sok, kahvu i ručak.

Ovaj dan je bio poseban,toliko ljubavi,sreće,radosti,sloge sve na jednom mjestu i to baš u našoj džamiji u Bogovićima.

Ispraćajući našeg hadžiju i hadži-hanumu, molimo Allaha dž.š.  da im hadždž bude mebrur, te da nam se iz svetih mjesta vrate čisti od grijeha, kao na dan kada ih je majka rodila.NAJMLADJI POSJETIOCI NAŠE DZAMIJE
NAJMLADJI POSJETIOCI NAŠE DZAMIJE


Buduću hadžija sa svojim sestrama: Bešić Enisa i Fethija Avdić
Buduću hadžija sa svojim sestrama: Bešić Enisa i Fethija Avdić
Najstariji posjetilac na ikrar dovi je bio i naš Hamed Konaković
Najstariji posjetilac na ikrar dovi je bio i naš Hamed Konaković


SVOJIM PRISUSTVOM POČASTVOVAO NAS JE I PREMIJER KANTONA DINO KONAKOVIĆ
SVOJIM PRISUSTVOM POČASTVOVAO NAS JE I PREMIJER KANTONA DINO KONAKOVIĆ
ULAZAK U DŽAMIJU BUDUĆE HADŽINICE UZ TEKBIRE DŽEMATLIJA
ULAZAK U DŽAMIJU BUDUĆE HADŽINICE UZ TEKBIRE DŽEMATLIJA


PRIJATELJ NAŠE DZAMIJE I DIREKTOR PRVE OSNOVNE ŠKOLE ILIDŽA-ČELOVIĆ ARIF
PRIJATELJ NAŠE DZAMIJE I DIREKTOR PRVE OSNOVNE ŠKOLE ILIDŽA-ČELOVIĆ ARIF


DIREKTOR ŠKOLE I NAŠ PRIJATELJ HAJRUDIN ĆUPRIJA
DIREKTOR ŠKOLE I NAŠ PRIJATELJ HAJRUDIN ĆUPRIJA


UČENJE IZ Kur'ana SVOJIM GLASOM ULJEPSALA JE I NASA AZRA
UČENJE IZ Kur'ana SVOJIM GLASOM ULJEPSALA JE I NASA AZRA


NAJSTARIJI UČAĆ Kur'ana DANAS BILA JE I MAJKA NAŠEG BUDUĆEG HADŽIJE , NAŠA MEJRA ŠUVALIJA
NAJSTARIJI UČAĆ Kur'ana DANAS BILA JE I MAJKA NAŠEG BUDUĆEG HADŽIJE , NAŠA MEJRA ŠUVALIJA


Svojim učenjem sure i prelijepim mladim glasom,uljepsala je i Lana Šuvalija
Svojim učenjem sure i prelijepim mladim glasom,uljepsala je i Lana Šuvalija


Poslije ikrar dove servirana je i mala zakuska
Poslije ikrar dove servirana je i mala zakuska


Enver, Razija i Mejra Šuvalija
Enver, Razija i Mejra Šuvalija


Enver Š, Razija Š, Mejra Š, Enisa bešić i Fethija Avdić
Enver Š, Razija Š, Mejra Š, Enisa bešić i Fethija Avdić


19.08.2016.

Dzuma 05.08.2016

Hvala dragom Allahu klanjali smo džumu i u ovaj prvi petak u mjesecu.
Očekujemo Vas 02.09.2016.g

U ISĆEKIVANJU EZANA U ISĆEKIVANJU EZANA NAŠ NAJMLADŽI I REDOVNI DŽEMATLIJA TARIK SPAHIĆ NAŠ NAJSTARIJI DŽEMATLIJA DŽEMKO HUTBA ef EDIS HUTBA ef EDIS HUTBA ef EDIS HUTBA ef EDIS HUTBA ef EDIS
13.08.2016.

POZIVNICA IKRAR -DOVA

 “Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk.

 Innel-hamde ven-nia´mete leke vel-mulk. La šerike lek.”

„Odazivam Ti se, Bože, odazivam. Odazivam Ti se jer Ti

nemaš sudruga. Odazivam Ti se jer se samo Tebi

zahvaljujem, Ti dijeliš blagodati i vlast, Ti nemaš sudruga!“POZIVNICA


IKRAR -DOVA


Poštovana rodbino, prijatelji pozivamo Vas na ikrar-dovu naših

budućih hadžija i vrijednih džematlija Envera Šuvalije i njegove

supruge Mejre Šuvalije koja će biti proučena dana 21.08.

poslije podne-namaza u džamiji Bogovići. Nakon proučne

ikrar-dove uz ručak i šerbe muhabetimo zajedno moleći Allaha

da našim dragim budućim hadžijama,  hadž bude mebrur.

Dođite da zajedno podjelimo radost kako naše porodice tako i

džemata.


Bujrum, dobro došli!

28.07.2016.

05.08.2016 DŽUMA NAMAZ

Ako Bog da klanjaćemo DŽUMU NAMAZ

 05.08.2016.g

Obezbjeđen je prevoz.

Bilo bi lijepo da nas bude što više,

 da odvojimo par sati,klanjamo,

da vidimo naše Bogoviće i da se družimo.

Vidimo se u Bogovićima.

04.07.2016.

BAJRAM NAMAZ 05.07.2016.

  Hvala dragom Allahu i ovaj Bajram nas je bilo

 dosta u džamiji.Za pohvalu je da su došle

džematlije od Zečića do Bečića.Posebno nas je

obradovao dolazak sigurno najstarijeg

džematlije Ragiba Zeca (1927 ) sa sinom

Asimom i unukom,naš redovni naj mlađi

džematlija Tarik sa svojim babom Sejom je bio.

Inpresivno djeluje avlija džamije koja je bila

puna auta ,večina nas je došla iz Sarajeva.

Ovaj put sabah i Bajram namaz je klanjao mladi

efendija Ahmet rodom sa Nišičke Visoravni.Mi

koji smo stigli u 04 i 20 h smo imali privilegiju da

uživamo u ljepotama i izlasku sunca koje prvo

obasja bogovičke stijene,to je neprocjenjivo.

Kako je lijepo vidjeti iz jedne kuće tri generacije

u džamiji.Nekako je Bajram u našoj džamiji

poseban lica džematlija su ozarena,a posebno

čestitanja i na kraju javi se "problem" kod koga

ići ovaj put na doručak,svi domaćini povratnici

hoće da idemo kod njih,ovaj put smo išli kod

našeg Seje,Sabina je pripremila hrane, da nas

je bilo 15 imali smo šta jesti i piti,Da ih dragi

Allah nagradi.

Očekujemo da će nas biti na džumi

05.08.2016 puno više nego prošli put.DOLAZAK NA NAMAZ
DOLAZAK NA NAMAZ


MLADI ef AHMET
MLADI ef AHMET


MIRSO I EKREM U IŠCEKIVANJU SABAH NAMAZA
MIRSO I EKREM U IŠCEKIVANJU SABAH NAMAZA


ENVER I EKREM PRED SABAH NAMAZ
ENVER I EKREM PRED SABAH NAMAZ


ENVER I EKREM PRED SABAH NAMAZ
ENVER I EKREM PRED SABAH NAMAZ


PRELIJEPI IZLAZAK SUNCA U NAŠIM BOGOVIĆIMA
PRELIJEPI IZLAZAK SUNCA U NAŠIM BOGOVIĆIMA


OKUPLJANJE DŽEMATLIJA ZA BAJRAM NAMAZ
OKUPLJANJE DŽEMATLIJA ZA BAJRAM NAMAZ


OKUPLJANJE DŽEMATLIJA ZA BAJRAM NAMAZ
OKUPLJANJE DŽEMATLIJA ZA BAJRAM NAMAZ


NAJSTARIJI DŽEMATLIJA RAGIB ZEC SA DŽEMKOM
NAJSTARIJI DŽEMATLIJA RAGIB ZEC SA DŽEMKOM


NAŠ NAJMLADŽI I REDOVNI DŽEMATLIJA TARIK SPAHIĆ
NAŠ NAJMLADŽI I REDOVNI DŽEMATLIJA TARIK SPAHIĆ
ef Ahmed uči hudbu
ef Ahmed uči hudbu


ef Ahmed uči hudbu
ef Ahmed uči hudbu
HUDBA
HUDBA


HUDBA
HUDBA


HUDBA
HUDBA


HUDBA
HUDBA


RODZACI-MEMIŠEVICI
RODZACI-MEMIŠEVICI
DOGOVOR KOD KOGA SE IDE NA BAJRAM
DOGOVOR KOD KOGA SE IDE NA BAJRAM


NAŠE
NAŠE "MORE"


NAŠE
NAŠE "MORE"


POGLED IZ RASOVICA
POGLED IZ RASOVICA


30.06.2016.

Dzuma 01.07.2016

 Hvala dragom Allahu i ovaj prvi petak u mjesecu smo klanjali džumu namaz u našoj džamiji.Obradovao nas je Adnan Šuvalija Ramin sin svojim dolaskom.Posebno nas raduje da su redovne džematlije mladi ljudi Senad,Ermin pa evo sada i Adnan,raduje nas sa kakvom voljom i elanom dolaze i održavaju džamiju.Raduje nas i posjeta našeg Naila Džedovića koji je došao i ako mu je hanuma teško bolesna,molimo dagog Allaha da joj olakša i da što je naj bolje za nju.Po prvi put nas je posjetio i Himzija Aganović.Mortamo priznati bilo je malo nas koji smo iz Bogovića.Prevoz je obezbjedio naš Nijaz-Beli M.

ŠTO NAS IMA MASALAH - ŠUVALIJE-
13.06.2016.

TRADICIONALNI IFTAR U BOGOVIĆIMA

Subota,18.06.2016.g.
Hvala dragom Allahu i ove godine organizovali smo iftar,klanjali akšam,proučili jasin za sve umrle iz Bogovića i klanjali teravih namaz.Sa radošću i zadovoljstvom možemo reći da je ovaj iftar bio nekako poseban,došlo je dosta nas koji smo rođeni u Bogovićima i oni koji su prvi put došli u džamiju.Raduje nas da smo imali drage goste,prijatelje i naše komšije koji su došli da iftare sa nama i da nam uljepšaju ove mubarek dane.Hoćemo istaći i pohvaliti prisustvo mladih ,pa i male djece koja će zapamtiti ovaj iftar i koji će ako Bog da i iduće godine doći.Hvala roditeljima koji su poveli djecu i omladinu da dođu  u džamiju,tako se nastavlja tradicija.
 U džamiji smo svi jednaki i koje god bio prisutan da mu dragi Allah upiše u sevab i hvala mu u naše ime.Organizaciju iftara radimo u vlastitoj režiji ,moramo istaći da nam svake godine pomognu i hanume i mumini koji nisu u odboru,pa i oni koji nisu iz Bogovića.Hvala im.
I ovaj put nas svojim dolaskom i prisustvom počastio naš Hajrudin Ćuprija,efendija koji je proučio prvi ezan sa munare naše džamije.Hajrudin je sada uspješan direktor O.Š. "Fatima Gunić" ,ali je on došao i kako kaže nema ljepšeg iftara od našeg.Trudimo se da unesemo ljubav,poštovanje,zahvalnost svakom koje došao.Počastio nas je svojim dolaskom i direktor
1. O.Š. Ilidža Arif Ćelović ,svojim učenjem je uljepšao lijepu noć u Bogovićima.
Naši vrijedni povratnici su takođe bili prisutni,a Boga mi i uljepšali sofru sa jagodama,trešnjama,pitama i halvom.
Samo zajedno možemo uraditi puno,džamija je nas približila,sada se više družimo i svaki susret  prođe u smjehu i veselju,a to nam danas fali.
Zato pozivamo sve bogovićane da nam se pridruže nije bitno koje radio i kolko,sada je imamo i treba da je posjećujemo i održavamo.
Bile su pohvale od Hajrudina kako je čista,svjetla i kako se vidi da neko brine o našoj ljepotici.
Ovaj put Sejo je pokosio,a Ekrem sa vrijednim momcima Senadom i Nerminom je pokupio travu i  očistili džamiju .


IFTAR
IFTAR


NANA I UNUKA
NANA I UNUKA


GOŠĆA IZ SARAJEVA
GOŠĆA IZ SARAJEVA


PRIPREMA IFTARA MIRSO I EKREM
PRIPREMA IFTARA MIRSO I EKREM


U PRIPREMI IFTARA POMAŽE NAM I SEJO KONAKOVIĆ
U PRIPREMI IFTARA POMAŽE NAM I SEJO KONAKOVIĆ
GOŠĆE IZ SARAJEVA
GOŠĆE IZ SARAJEVA


GOŠĆE IZ SARAJEVA
GOŠĆE IZ SARAJEVA


JASNA I MIRSO ZAVRŠAVAJU SERVIRANJE IFTARA
JASNA I MIRSO ZAVRŠAVAJU SERVIRANJE IFTARA


MIRSO I ELVIRA
MIRSO I ELVIRA


PREDCJEDNIK DOČEKUJE GOSTE
PREDCJEDNIK DOČEKUJE GOSTE


POGLED SA MUNARE
POGLED SA MUNARE


POGLED SA MUNARE
POGLED SA MUNARE


POGLED SA MUNARE
POGLED SA MUNARE


POGLED SA MUNARE
POGLED SA MUNARE


IFTAR JE SERVIRAN
IFTAR JE SERVIRAN


IFTAR JE SERVIRAN
IFTAR JE SERVIRAN


ZADOVOLJNA LICA SEJE I MIRSE
ZADOVOLJNA LICA SEJE I MIRSE


SNAHA I SVEKRVA
SNAHA I SVEKRVA


GOŠĆE IZ SARAJEVA
GOŠĆE IZ SARAJEVA


DOŠLA NAM JE NAŠA DRAGA HAVKA
DOŠLA NAM JE NAŠA DRAGA HAVKA


STIŽE NAM PRIJATELJ HAJRUDIN ĆUPRIJA
STIŽE NAM PRIJATELJ HAJRUDIN ĆUPRIJA
PRIJATELJ NAŠE DZAMIJE I DIREKTOR PRVE OSNOVNE ŠKOLE ILIDŽA-ČELOVIĆ ARIF
PRIJATELJ NAŠE DZAMIJE I DIREKTOR PRVE OSNOVNE ŠKOLE ILIDŽA-ČELOVIĆ ARIF


TARIK JE ZADOVOLJAN SERVISIRANJEM IFTARA
TARIK JE ZADOVOLJAN SERVISIRANJEM IFTARA


RAZMJENA MIŠLJENJA, HAJRUDIN I ef EDIS
RAZMJENA MIŠLJENJA, HAJRUDIN I ef EDIS


U ISĆEKIVANJU IFTARA
U ISĆEKIVANJU IFTARA


U ISĆEKIVANJU IFTARA
U ISĆEKIVANJU IFTARA


PRIPREME ZA IFTAR
PRIPREME ZA IFTAR


PRIPREME ZA IFTAR
PRIPREME ZA IFTAR


PRIPREME ZA IFTAR
PRIPREME ZA IFTAR


PRIPREME ZA IFTAR
PRIPREME ZA IFTAR


PRIPREME ZA IFTAR
PRIPREME ZA IFTAR


PRIPREME ZA IFTAR
PRIPREME ZA IFTAR


PREDSJEDNIK KEMO JE ZADOVOLJAN IFTAROM
PREDSJEDNIK KEMO JE ZADOVOLJAN IFTAROM


NAŠ PRIJATELJ HAJRUDIN JE VODIO AKŠAM NAMAZ
NAŠ PRIJATELJ HAJRUDIN JE VODIO AKŠAM NAMAZ


KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ
KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ


KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ
KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ


KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ
KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ


KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ
KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ


KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ
KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ


KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ
KLANJALI SMO AKŠAM NAMAZ


POSLIJE AKŠAM NAMAZA DOBRONAM JE DOŠLA KAFA I KOLAĆ
POSLIJE AKŠAM NAMAZA DOBRONAM JE DOŠLA KAFA I KOLAĆ


POSLIJE AKŠAM NAMAZA DOBRONAM JE DOŠLA KAFA I KOLAĆ
POSLIJE AKŠAM NAMAZA DOBRONAM JE DOŠLA KAFA I KOLAĆ


POSLIJE AKŠAM NAMAZA DOBRONAM JE DOŠLA KAFA I KOLAĆ
POSLIJE AKŠAM NAMAZA DOBRONAM JE DOŠLA KAFA I KOLAĆ


TETA SABINI POMAŽU LANA ŠUVALIJA I IMAN MOČEVIĆ
TETA SABINI POMAŽU LANA ŠUVALIJA I IMAN MOČEVIĆ


PROUČILI SMO I JASIN
PROUČILI SMO I JASIN


TERAVIH NAMAZ
TERAVIH NAMAZ


TERAVIH NAMAZ
TERAVIH NAMAZ


TERAVIH NAMAZ
TERAVIH NAMAZ


TERAVIH NAMAZ
TERAVIH NAMAZ


TERAVIH NAMAZ
TERAVIH NAMAZ


08.06.2016.

KLANJALI SMO DŽUMU NAMAZ 03.06.2016.

U petak,03.06.2016.g. klanjali smo džumu namaz u našoj džamiji.Ovaj put svojim dolaskom počastili su nas Hasib Muhović i četvorica džematlija iz Sarajeva koji su došli sa ef. Edisom.Raduje nas svaki dolazak naših gostiju,ali bi bili još sretniji da nas ima više na džumi koji smo rođeni u Bogovićima i vezani smo za Bogoviće.Naši gosti su oduševljeni džamijom,kako reče Hasib Muhović ovo mu je jedna od naj bolji džamija u kojoj je klanjao.Ponovo moramo istaći Ekrema,Siju i njihovog sina Senada i Raminog sina Nermina, raduje nas da su ovi mladi ljudi,Nermin i Senad nastavili put i tradiciju nijhovog dede rahmetli Abida Šuvalija,koji su  očistili džamiju,oprali prozore,Sija pere peškire posle svake džume.Bitno je istaći da to rade bez ikakve novčane nagrade,osim što su sretni i zadovoljni što mogu nešto uraditi za hajr.Allah ih nagradio za sve što su uradili i rade,a da nama budu uzor.I ovaj put prevoz je platio-obezbjedio, naš rođak Beli.
Ako Bog da planiramo zajednićki iftar i teraviju u prvoj polovini Ramazana.

ENVER ef EDIS UČI EZAN SEJO I GOSTI IZ SARAJEVA ef EDIS HUDBA ef EDIS LJEPOTA U BOGOVIĆIMA LJEPOTA U BOGOVIĆIMA Enver, ef Edis i Kemo
30.05.2016.

03.06.2016 DŽUMA NAMAZ

Ako Bog da klanjaćemo džuma namaz 03.06.2016.g. u našoj džamiji u Bogovićima.
Prevoz obezbjeđen.
Vidimo se u Bogovićima.

17.05.2016.

DŽENAZA

Dana ,06.05.2016.g.posle džuma namaza,klanjali smo dženazu rahmetli Nurki Šuvalija,Ibrahimu i Halilu Spahić,Karić Halilu iz Novoseoca koji su ubijeni i ukopani na Gračam Brdu u drugom svj.ratu i Ramizu Šuvaliji koji je nestao,najverovatnije u Blajburgu.
Incijator za dženazu je bio sin od rah. Halila Karića Nezir.Nezir je sa svojim unucima setrićem Adnanom Ređovićem počastio nas lanč paketima i sokovima.Zahvaljujući Enveru Š. i njegovom amiđi Šemsi,Fethiji , Nisi i Safetu,četiri mezara su ograđena u postavljen"nišan" sa imenima rahmetlija.

10.05.2016.

DŽUMA NAMAZ

06.05.2016.g klanjali smo džumu namaz u našoj lijepoj džamiji.Ovaj put nas je mašalah bilo 26.Neopisiv je osječaj klanjati u džamiji koja se gradila sa velikom ljubavi i zadovoljstvom što ponovo se čuje ezan u Bogovićima.Raduje nas da sve više ima džematlija iz Bogovića .
Ovaj put je vozio kombi i išli smo još sa četiri auta. Sa nama su klanjali : naš poznati  bokser Adnan Ređović,efendija Edis je poveo svoju četvoricu  džematlija iz Sarajeva,Nezir Karić sa svojim unucima, već redovni naš gost Nail Džedović.
Hvala našem Nijazu - Belom što je i ovaj put platio prevoz.

KARIĆ NEZIR
KARIĆ NEZIR
REDŽOVIĆ ADNAN
REDŽOVIĆ ADNAN


04.05.2016.

06.05.2016 DŽUMA NAMAZ

Ako Bog da klanjaćemo džumu namaz u našij džamiji.
Pozivamo sve kiji imaju želju i vremena da nam se pridruže,prevoz je obezbjeđen,zahvaljujući našem rođaku Nijazu- Belom Memiševiću.

06.04.2016.

DŽUMA NAMAZ

01.04.2016.g.Hvala dragom Allahu klanjali smo prvu džumu u ovoj godini.U džamiji nas je dočekao naš Ekrem Š.naložio je vatru ugrijao džamiju,on i njegova hanuma Sija su očistili i usisali  čilime i oprali sve prozore.Šta reći nego veliko hvala ovim dobrim ljudima i insanima,koji su primjer kako se može kad se hoće uraditi dobro i hajr.Njih dvoje se brinu za sve što treba džamiji.
Nama koji smo rođeni u Bogovićima ostaje samo da bar jednom u mjesecu odvojimo par sati da odemo u Bogoviće i klanjamo džumu namaz,svakog prvog petka u mjesecu.Imamo obezbjeđen prevoz, zahvaljujući naše dobrom Nijazu-Beli Memišević i njegovom rah.dedi Ćamilu da dragi Allah podari lijepi dženet,što ga je vodio u džamiju. Pa ga je povukla želja da se sjeti Bogovića i pošalje pare za džamiju.
Pozivamo sve bogovićane i naše prijatelje ,a posebno one koji su u penziji-mirovini da nam se prikljuće i da se viđamo u Bogovićima,a ne samo na dženazama.

Vidimo se aBd 06.05.2016.g.

EKREM I SEJO SE SELLAME A ef EDIS SVE ZO PRATI DRAGA VATRA ENVER, EKREM, SEJO I REUF HUTBA ef EDIS
24.03.2016.

DŽUMA NAMAZ

Poštovani prijatelji,rođaci i bogovićani,hvala dragom Allahu klanjaćemo aBd đumu namaz
01.04.2016.g u našoj lijepoj džamiji u Bogovićima.
Prevoz će biti obezbjeđen kao i obićno.
Naš rođak Memišević Nijaz - Beli poslao je prilog za džamiju i tako obezbjedio prevoz,na nama je samo da odvojimo svoje vrijeme svakog prvog petka u mjesecu.Ne trebamo i ne smijemo zaboraviti kosmo,odakle smo, bogastvo je da se družimo i nalazimo u našoj džamiji i da nastavimo tradiciju naših očeva i deda.Da i mi povedemo svog sina ili unuka kao što je rahmetli Ćamil vodio svog Belog.
Beli je kao mali dječak otišao iz Bogovića,ali ih nije zaboravio,zato neka su nam za  primjer ovaki ljudi.

03.03.2016.

NI AMERIKA NIJE DALEKO

Memišević Nijaz-Beli,naj mlađi sin rah. Hajre i Velije se rodio u Bogovićima.Njegovi rah.roditelji su bili vrijedni i radni ,život ih nije mazio, da bi školovali svoje četvero djece odselili su na Pale,kako bi na pravi put   izveli svoju djecu .Nijaza je život odveo do daleke Amerike,ta daljina ga nije sprijećila da se sjeti svojih-naših  Bogovića i džamije.Donirao je 788,92 KM.Šta reći nego veliko hvala da mu dragi Allah podari sreću,zdravlje,rahatluk i uspjeh u životu.Nijaz-Beli ima jednu finu,zdravu porodicu u kojoj se vidi da ima ljubavi i poštovanja,što nam sada svima sve više i više fali.Ovo je mnogim bogovićanima primjer i uzor kako ne treba zaboraviti kosi i odakle si,takođe i njegova braća Zijad i Hajrudin su pomogli gradnju naše džamije.Donosimo tekst poruke koju je Beli poslao Enveru.

HVALA TI BELI !!!!!


dragi moj Envere sinoc slucajno zalutam na neku stranicu o dzematu bogovici.. citam o tome kako se izgradila dzamija na mjestu gdje je bila dzamija koje se i ja sjecam kao malehno dijete.. i onda istrazim jos-da je se dzamija obnovila i da je bilo i svecano otvorenje.. i ufatio me teski stid,envere..sjecam se da si mi jednom poslao neku poruku o tome-a ja bio zauzet i nisam tad pregledao a ni kasnije..i sve se desilo i bez mene... uh,ne znam sta da ti kazem sad-nadam se da dzemat radi i da dzamija obnavlja svoju funkciju.. uz ogromno izvinjenje sto do sada nisam obratio paznju na to o cemu si me obavjestavao-molim te,rodjace-uputi me u ra dzemata i u to sta ja mogu uraditi da taj rad pomognem...ukoliko si ti jos u tom procesu-reci mi gdje i kako mogu da malo i od srca pomognem nasu dzamiju.. pozz tebi i tvojo familiji... p.s...prije par godina,vidio sam ti sestru-u nekoj prodavnici gdje radi-oooodmh sam je poznao...sjetio sam se i tvoje svadbe-tamo neke 1971.g.-vjeruj da se jos sjecam tvojih roditelja i njihovog gostoprimstva na tvojoj svadbi.. dakle,pozdravljam te i molim te javi mi sta se desava sa dzematom i kako ja mogu da pomognem..hvala

 
Eh,evo me,Envere-vratio se s puta pa ponovo pregledao sve ove poruke..hvala puno na informacijama-vratila mi se sjecanja na vrijeme kad sam bio mali djecak-moj dedo Camil rahmetli-vodio me u nasu staru dzamiju..to mi je bila prva dzamija koju sam vidio i u koju sam usao u zivotu-pa me valjda zato nekako emotivno uzbudila sva ova prica oko nase dzamije..pregledao sam i ovo video snimaka sto se moze naci-iz dzamije kao i sa otvaranja iste..mada ne poznajem-ili sam pozaboravljao-skoro nikoga sa snimaka;svejedno me bas uzbudili ovo snimci..i moja zena gledala;ispricao sam joj svoja sjecanja i ona kaze-"zamisli koliki je to inat i ponos i hrabrost otici i ponovo podici dzamiju tamo odakle je nas narod prognan"..bas tako-i nije me vala sramota reci da smo oboje zaplakali..bravo i svaka vam cast,moji Bogovicani..
e sad-danas sam ti poslao Western Union-om jedan nas skromni prilog-vi upotrijebite po svom nahodjenju i potrebama;halalosum..prilog iznosi 788,92 km-i potrebno je da odes ovih dana ili vec u ponedjeljak;u bilo koju sarajevsku banku koja radi sa western unionom..mislim da trebas imati licnu kartu jer je na tvoje ime(a moje je ime posiljaoca) i trebas im dati ovaj kod pod kojim je posiljka..dakle,kod je
636-627-9186
eto,to bi bilo to..molim te,envere-javi mi kratko porukicom kad dobijes posiljku..i ubuduce-ako je moguce;opet mi javi kad imate kakvu akciju ili kad sta treba za dzamiju-rado cu i ja ucestvovati..a svakako vam se javljam tamo pred bajram..puno pozdrava tebi i tvojima;puno pozdrava i mirsi(hehehe,od kad ga znam-on je uvijek bio ljudina i gromada) i puno pozdrava svim dzematlijama iz bogovica..i veliko hvala,Envere

Sve nam je rećeno,kako je lahko biti čovjek,njegove rijeći su neprocjenjive vrijednosti.

Radujemo se tvom dolasku,vala ičićemo i na Mujine Doline,pa na Igrišta kuda smo gonili goveda u Romaniju.
 

10.02.2016.

POČETAK POVRATKA U BOGOVIĆE

Kako je oživjelo selo na Romaniji

Selo Bogovići na južnoj strani Romanije je prije rata imalo 70-tak kuća. Bošnjaci i Srbi, živjeli su jedni pored drugih u dobrim odnosima, a mještani rado ističu kako selo, na svu sreću nema iskustvo ratnih zločina.

Povratnici u selu Bogovići: najbolje je u svojoj kući i na svojoj zemlji.

Povratnici u selu Bogovići: najbolje je u svojoj kući i na svojoj zemlji.

Selo Bogovići, udaljeno je 20 km od svoje opštine Pale ili “37 km od sarajevske Pivare“, kako reče jedan od povratnika, koji je baš tu zaradio svoju penziju. Adem Memišević, otišao je iz Bogovića, kao izbjeglica 1992. godine. Sjedimo ispred njegove nove kuće i dok gleda u žuljeve na svojim rukama priča: “Nisu nas komšije mogle spasiti, niti su nas oni gonili.Viša sila vazda upravlja. Mora se reći onako kako je bilo. Da su mogli spasili bi nas da ne napuštamo naše kuće. Naša opština sa Pala, odigrala je veliku ulogu. Poslali su autobuse i mi smo bezbjedno u konvoju prošli do Sarajeva. Iz ovog sela niko nije poginuo od Srba sa kojima smo živjeli. Nije pala krv između nas i to je jedan od razloga što nas se sve više vraća. Nema straha“, kaže Memišević.

Nikada nije bilo konflikata između komšija bošnjačke i srpske nacionalnosti

Nikada nije bilo konflikata između komšija bošnjačke i srpske nacionalnosti

Adem ima novu kuću i novu ženu. Novu kuću mu je sagradio strani donator, a novu ženu je našao sam. “Eno tamo, eno zidine od stare kuće“, pokazuje rukom. Pljačkaši su došli iza vojske, popalili i odnijeli sve što je valjalo na kući i u kući. “Nisam se mogao vratiti dok mi “World vision“ nije napravio kuću. Prva mi je žena umrla, pa sam se ponovo oženio. Imam dva sina koji rade u Sarajevu, a vikendom, svi mi dođu, i djeca i unuci, bude puna kuća čeljadi, raspalimo po roštilju, a poslije po lopti“, objašnjava on.

Bošnjaci i Srbi druže se kao i prije

Adem je u penziji već godinu dana i sada čeka da je i njegova žena dobije. “Moja mlada“, kaže on šeretski, “ima još dvije godine do penzije“. Hoće li se onda definitivno vratiti u Bogoviće? “Čim izganjam penziju, dolazim ovdje da živim. Sada dolazim za vikend, za praznike ili na odmor“, kaže Hadžira Memišević. Njihov rođak Fadil Memišević, već devet godina živi u Bogovićima. Njegova kuća nije stradala u ratu. Malo je popravio, ogradio i sada uživa u planinskoj klimi koja godi njegovim visokim godinama. “Niko od Srba ne prođe putem pored moje kuće, a da ne svrati meni. Družimo se kao i prije“, kaže Fadil.

Na kraju, dok nas ispraća, njegov rođak Adem kaže: “Đe će biti ljepše nego ondje gdje si se rodio? Ovdje sam život svoj ostavio, ne može se to tako lako zaboraviti. Još da je kakvog motokultivatora da obradim malo zemlje i da šta posijem, ne mogu više staračke ruke da kopaju. Imam skoro sto dunuma zemlje. I kad bi asfalt prošao, sto posto bi se ljudi vratili“.

Asfalt tek poslije izbora

Par stotina metara niz makadamski put, kuća je Rame Šuvalije. Zajedno sa dvojicom braće obnovio je porodičnu kuću u kojoj su sada

Ševala Šuvalija: Sad će izbori, valjda će biti i asfalta

Ševala Šuvalija: "Sad će izbori, valjda će biti i asfalta"

on i njegova žena Ševala.

Vratili su se u Bogoviće 1996. godine. Uređivali su imanje godinama. Zemlja je obrađena, bašta posijana, a voćnjak podmlađen. “Sijemo, kosimo, obrađujemo zemlju, radi se k'o nekad. Komšije dođu da kupe ove naše proizvode, nekad naplatimo, a nekad onako komšijski poklonimo. Najgore je što se ovdje ne možeš nigdje zaposliti. Poljoprivreda je jedino od čega se može živjeti“, kaže Šuvalija. Dok kuva kafu od koje miriše cijela kuća, njegova žena Ševala, dobacuje: “Asfalt je stigao na Majdane, do susjednog sela, trebalo bi ga samo 'vamo produžiti do nas. Ali, sad će izbori, valjda će i to biti“.

Kod svoje kuće je najljepše

U toku i obnova džamije

U toku i obnova džamije

Satko Lelo i njegova žena Asima, vratili su se u Bogoviće, nakon što im je strani donator obnovio kuću. Žive od penzije i onoga što pošalju djeca. “Sanjali smo ovo naše imanje u izbjeglištvu u Sarajevu. Nigdje ti ne može biti bolje nego na svome, u svojoj kući i na svojoj zemlji“, kaže Asima, a Satko dodaje: “Volim ovdje biti jedan dan, nego u Sarajevu mjesec“.

Safet Babić, građevinac na obnovi džamije, koja je samo par kilometara udaljena od Bogovića, priča o svom selu Hotičina u koje se osim njegove, vratilo još 20 porodica.

Hotičina je, takođe, jedno od romanijskih sela koje živi svoj drugi, poslijeratni život. Dok zuje građevinske mašine, Safet umjesto pozdrava kaže: “Gdje si se rodio, tu je najljepše“.

10.02.2016.

DŽAMIJE

U islamu džamije imaju istaknuto mjesto. Samo ime koje se u islamskim izvorima i tradiciji koristi kao sinonim za džamiju –Bejtullah, što znači Allahova kuća, dovoljno govori o ulozi i značaju džamije u životu vjernika muslimana. Musliman je za džamiju blisko vezan još od svog ranog djetinjstva kada odlazi u džamiju, u mekteb, radi vjerske pouke i usvajanja prvih saznanja o vjeri, moralu i ponašanju. Ta veza bi trebala ostati trajna, i onda kada on stasa u odraslu osobu, jer islam svojim sljedbenicima preporučuje da tokom života stalno odlaze u džamiju radi obavljanja namaza, budući da je namaz koji se obavi u džematu mnogo vredniji od onog koji se obavi pojedinačno.

Također, najveći skupovi, džume i bajrami, obavljaju se u džamiji, a svi značajniji događaji u životu muslimana, poput sklapanja braka, nadijevanja imena djetetu, useljenja u kuću ili stan u bliskoj su vezi sa džamijom. I kada umre, musliman je opet vezan za džamiju; tada se, uglavnom, u džamijskom haremu ili ispred džamije klanja dženaza-namaz, koja je najdostojanstveniji ispraćaj čovjek s ovoga svijeta. Ukratko, onaj ko želi da bude istinski musliman mora svoj život organizirati tako da je u bliskoj vezi sa džamijom.

 

Kako je nastao termin džamija?

 

Riječ džamija je arapskog porijekla i nastala je od korijena džeme‘a, što znači: sastaviti, spojiti, skupiti, (po)staviti zajedno itd. U arapskom jeziku džamija se kaže el-džami‘, a u bosanskom je džamija. Od istog korijena je nastala i riječ džemat (ar. džema‘atun), u značenju: skup, zajednica, grupa, okupljenost. Džamije su, dakle, mjesta gdje se muslimani okupljaju radi obavljanja zajedničkog namaza, edukacije i drugih vjerskih manifestacija.[1]

Na našim balkanskim prostorima, a isti je slučaj i sa područjima gdje žive muslimani turskog porijekla, postoji razlika između pojmova džamija mesdžid. Džamija je vjerski objekat koji ima munaru i u njemu se obavljaju zajednički islamski obredi (svakodnevni namazi u džematu, džuma-namaz, bajrami, vjerska pouka, vazovi i predavanja), što podrazumijeva da u toj džamiji ima stalni imam, dok je mesdžid vjerski objekat koji nema munare, mada je njegova uloga u osnovi ista kao i kod džamije, s tom razlikom što se u (nekim) mesdžidima ne klanjaju džuma i bajram-namazi jer se mesdžidi, uglavnom, izgrađuju u mjestima gdje je manji broj muslimana.

U kur’anskom diskursu koristi se termin mesdžid kao ime za džamiju. Mesdžid je nastao od korijena sedžede, što znači (u)činiti sedždu, pa je mesdžid, u osnovi, mjesto gdje se čini sedžda. Sedžda je izraz vrhunske pokornosti i poniznosti pred Uzvišenim Allahom a sastavni je dio namaza, temeljnog i najvažnijeg islamskog propisa. Ustanova koja se gradi radi toga da bi se u njoj obavljao zajednički namaz koji je nezamisliv bez sedžde, dobila je ime mesdžid, tj. mjesto činjenja sedžde. Budući da sedžda nije samo puka fizička radnja u smislu pregibanja i spuštanja lica na tle, već je odraz vrhunske pokornosti Bogu, što podrazumijeva poznavanje islama, islamskog svjetonazora i učenja o čovjeku i njegovoj ulozi u svijetu koji ga okružuje, u mesdžidima/džamijama se, još od samog početka islama, obavlja i vjerska edukacija, naročito djece i mlađih naraštaja. U tom pogledu džamije imaju nezamjenjivu ulogu; one su rasadnici znanja, svjetionici vjere i mjesta gdje se podiže i odgaja čovjek. 

 

Kur’an o džamijama

 

O džamiji se govori su u brojnim kur’anskim ajetima. Već je kazano da je kur’anski naziv za džamiju – mesdžid. Ovaj kur’anski naziv za džamiju je izuzetno važan jer upućuje na fundamentalnu ulogu džamije a to je okupljanje muslimana radi obavljanja namaza u džematu. Namaz je temeljni islamski propis, koji se svakodnevno pet puta obavlja tokom cijeloga života, pa je ova asocijacija na sedždu zapravo podsjećanje na ono što je esencijalno u samome islamu. Prema Kur’anu, sve što je stvoreno postoji i stvoreno je radi čovjeka a on (čovjek) stvoren je radi Allaha, da spozna Allaha i veliča Ga, nastojeći da postigne Njegovo zadovoljstvo u svim segmentima ljudske egzistencije na ovom svijetu.

Radi lakšeg pronalaženja kur’anskih tekstova koji govore o mesdžidu/džamiji poslužili smo se Indeksom riječi Kur’ana (El-Mu‘džem el-mufehres li elfazi-l-Kur’ani-l-kerim), koji je priredio poznati egipatski učenjak Muhammed Fuad ‘Abdulbaki.[2] U tomIndeksu imamo podatak da se mesdžid/džamija, u jednini, u Kur’anu časnom spominje 22 puta. U množini, pojam mesadžid/ džamije spomenut je 6 puta.[3]

U mnogim ajetima se spominje sedžda i naredba Svevišnjeg Allaha melekima da je učine iz počasti prema Ademu, alejhi-s-selam, kao i Iblisova, la‘netullahi alejhi, oholost i odbijanje da se pokori Allahovoj naredbi. Zbog toga je on i proklet, tj. udaljen iz Allahove milosti. Njegovo neprijateljstvo prema čovjeku je, dakle, zbog sedžde i upravo u tom domenu on puno djeluje: mnoge ljude je odvratio od toga da klanjaju namaz i čine sedždu Svevišnjem Stvoritelju. Neobavljanje namaza je, shodno šerijatskim propisima, veliki prijestup i grijeh jer se na taj način čovjek isključuje iz Allahove milosti i okrilja. Ispravno je reći da se džamije i prave radi toga da bi se u njima zajednički klanjao namaz i činila sedžda, koju Svevišnji Stvoritelj izuzetno voli. Muhammed, alejhi-s-selam, u poznatom hadisu rekao je “da je čovjek najbliži Allahu kada je na sedždi”. U tom pogledu imamo veoma interesantan detalj u posljednjem ajetu sure El-‘Alek, u kojem Allah, džele šanuhu, kaže: Vesdžud vakterib! Sedždu čini i približi se (Meni)!“ Time se jasno ukazuje na to da se čovjek, kada je na sedždi nalazi u Allahovoj blizini i okrilju jer nije dozvolio lažnim božanstvima, kojih ima mnogo u svakom vremenu, da ga okupiranju i odvrate od robovanja samo Allahu.

Zbog toga se u Kur’anu časnom hvale oni koji čine sedždu. Tako, npr., u kur’anskoj suri Et-Tevbe, u kontekstu koji spominje vjernike za koje je Allah Uzvišeni pripremio Džennet i koje treba obradovati, kaže se:

To su oni koji se kaju (čine tevbu), pobožni, koji Allahu zahvaljuju, koji poste, koji ruku‘ i sedždu čine (klanjaju namaz), koji traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, koji čuvaju Allahove granice (pridržavaju se Allahovih propisa). A vjernike obraduj! (Et-Tevbe, 112),

a u suri Ez-Zumer također se pohvalno o njima govori:

Nije li bolji onaj što u pobožnosti noć provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…? Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (Ez-Zumer, 9)

U Kur’anu časnom se, također, prijeti onima koji ne čine Allahu sedždu pa se ističe da će takvi na Sudnjem danu biti pozvani da učine sedždu, ali to oni tada neće moći uraditi a bili su pozivani da licem na tle padaju (sedždu čine) dok su živi i zdravi bili.“(El-Kalem, 43)

Evidentno je da se u Kur’anu časnom, u tri ajeta, spominju džamije uz Uzvišeno Božije Ime – Allah, a ti ajeti su sljedeći:

„Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!“ (El-Džinn, 18)

„Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravom putu.“ (Et-Tevbe, 18)

„Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!“ (El-Bekare, 114)

U navedenim ajetima moguće je raspoznati nekoliko važnih poruka:

 1. džamijama su iskazane posebne počasti jer ih Svevišnji Allah vezuje za Svoje Uzvišeno Ime pa kaže: mesadžidellah, Allahove džamije;
 2. džamije podižu i održavaju oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan, što znači da ondje gdje ima džamija – tu ima i muslimana;
 3. Kur’an ne samo da osuđuje rušenje džamija i prijeti onima koji to čine strašnom kaznom, već upozorava da je zabranjivanje da se u džamijama spominje Allahovo ime nasilničko djelo, zločin i težak grijeh.

 

Hadisi o džamiji i namazu u džematu

 

O tome koliko su Allahovom Poslaniku, alejhi-s-selam, bile važne džamije govori činjenica da je on, odmah po dolasku u Medinu, gdje je mogao slobodno prakticirati vjeru, započeo gradnju džamije. Štaviše, u sirama (životopisi Muhammeda, a.s.) se navodi da je Poslanik, alejhi-s-selam, još i prije ulaska u Medinu, u mjestu Kuba, gdje je proveo četiri dana sagradio džamiju.[4]

Posebno su dojmljivi hadisi Allahovog Poslanika, alejhi-s-selam, u kojima on govori o džamijama. U tim hadisima se izražava važnost izgradnje džamija, njihovog održavanja i obavljanja zajedničkog namaza u njima. Navest ćeme neke od njih:

„Ko sagradi džamiju radi Allaha (postizanja Njegovog zadovoljstva), Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Prenose El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed)

U drugoj verziji ovog hadisa Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, rekao je: „Ko sagradi džamiju, u kojoj će se spominjati Allahovo ime, Allah će njemu sagraditi sličnu u Džennetu.“ (Prenose En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

U nekim verzijama ovog hadisa pojašnjava se da se nagrada dobija i za džamiju koja nije velikih razmjera, pa se kaže: „Kosagradi, u ime Allaha, džamiju, pa makar bila koliko gnijezdo ptice, pa čak i manja, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu“ (Ibn Madže), ili: „Ko sagradi džamiju u ime Allaha, pa makar bila koliko mjesto gdje ptica polaže svoja jaja, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Ahmed)

Navedeni hadisi su, prema ocjeni hadiskih stručnjaka, vjerodostojni (sahih). Ove hadise, naravno, ne treba shvaćati u bukvalnom smislu, jer Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, na ovaj način nastojao je podstaći svoje sljedbenike da grade i izgrađuju džamije, Allahove kuće, koje su svjetionici islama i pokazatelji da u mjestima gdje se one grade ima muslimana. Veličina džamije nije bitna koliko je bitna namjera (nijet). U svim hadisima koji govore o vrijednosti (iz)gradnje džamija navodi se: Ko sagradi džamiju u ime Allaha, ili: radi postizanja Allahovog zadovoljstva, čime se naglašava važnost nijeta i iskrenog pristupa u gradnji džamija. Džamije se, dakle, isključivo podižu i grade radi Allaha i afirmacije Njegovog časne vjere dini-islama.

U brojnim hadisima Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, govori o važnosti obavljanja namaza u džematu, u džamiji, jer džamije su, prije svega, mjesta gdje se čini sedžda, tj. ponizno spušta čelo na tle, u zajedničkom namazu, s ciljem veličanja Allaha Uzvišenog i postizanja Njegovog zadovoljstva. U tom pogledu imamo i ove hadise:

„Ko se kod svoje kuće očisti a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh a drugim podiže stepen (u Džennetu).“ (Prenosi Muslim)

„Kad god neko ode u džamiju – jutrom ili navečer – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro i navečer.“(El-Buhari i Muslim)

„Namaz obavljen zajednički (u džematu) je vredniji od namaza pojedinca za dvadeset sedam puta.“ (El-Buhari i Muslim)

„Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio!“[5]

„Sedam vrsta ljudi će biti u Allahovom hladu na dan kada nikakvog drugog hlada – osim Njegovog – neće biti: pravedan vladar, mladić koji odraste u pokornosti Allahu, osoba čije je srce stalno vezano za džamiju, prijatelji koji se vole isključivo u ime Allaha, sastaju se i razilaze samo s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva, čovjek kojega lijepa i ugledna žena pozove na blud, a on kaže: „Ne, ja se bojim Allaha!“, čovjek koji udjeljuje sadaku tako da mu ljevica ne zna šta mu je udijelila desnica i čovjek koji se sjeti Allaha u samoći pa mu oko zasuzi!“ (El-Buhari i Muslim)

Poruka navedenih hadisa je sasvim jasna: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastojao je kod svojih sljedbenika razviti ljubav prema džamiji, koja je svjetionik islama i mjesto za podizanje čovjeka. Cilj svih islamskih propisa i jeste to da čovjek bude čovjek u pravom smislu te riječi. Sve neprijatnosti sa kojima se čovjek susreće u životu rezultat su ljudske djelatnosti koja nije usklađena s Božijim redom i zakonima koje je On propisao. Islamski propisi i odredbe su koncipirani tako da čovjeku, ukoliko ih redovno i pravilno obavlja, osiguravaju duhovni mir, stabilnost i unutarnje zadovoljstvo. Islam nudi takvu koncepciju života gdje se čovjek, živeći u skladu sa islamskim principima, afirmiše kao zdrava, kreativna i uravnotežena ličnost koju krase visoke moralne osobine.

Obavljanjem namaza, naročito u džematu, u džamiji/mesdžidu (u kur’anskoj upotrebi te riječi džamija/mesdžid je mjesto gdje se čini sedžda) čovjek stalno osvježava vezu sa svojim Stvoriteljem a učestalost namaskih vremena ima za cilj da čovjek nikada ne zaboravi svrhu i zadatak svog života u vrtlogu ovosvjetskih kretanja i aktivnosti. I druge islamske odredbe, poput posta, zekata, hadža, institucije zikra (stalnog spominjanja i veličanja Allaha), dove (neposrednog i poniznog obraćanja Stvoritelju) imaju jedinstven cilj a to je formiranje zdrave i uravnotežene ličnosti, koja će biti svjesna svoje zadaće u životu i koja neće dozvoliti da postane rob (ovisnik) razuzdanim strastima niti bilo kakvim porocima koji narušavaju ljudsko zdravlje i život.

Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, veoma je afirmativno govorio o namazu u džematu kako bi, na taj način, podstakao muslimane da se pet puta dnevno okupljaju, da se međusobno viđaju, pozitivno djeluju jedni na druge, otklanjaju ono što je negativno u ponašanju kolektiviteta i podstiču ono što je lijepo i pozitivno.

Otuda se od muslimana i traži da svako druženje sa drugima bude isključivo radi postizanja Allahovog zadovoljstva jer se time iskorjenjuje svaka vrsta interesa i bilo kakva vrsta negativnosti. Zato Poslanik, alejhi-s-selam, u predaji koju prenosi Ebu Hurejre, upozorava: “Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato pazite s kim se družite!”,[6] čime se podstiče na druženje sa čestitim i moralnim osobama koje će nas podsticati na afirmiranje dobrih djela i pozitivnog ponašanja.

U hadiskoj literaturi se navodi da je poznati ashab Abdullah ibn Mes‘ud, radijellahu anhu, opisujući odnos ashaba prema namazu u džamiji (džematu), kazao sljedeće: Od nas je s namaza izostajao samo licemjer, čije licemjerstvo je bilo poznato ili bolesnik, a čak i bolesnik bi dolazio uz pomoć dvojice na namaz.[7]

Izjava ovog istaknutog i, Allahovom Poslaniku, alejhi-s-selam, posebno dragog ashaba, veoma je bitna jer zorno odslikava odnos najbolje generacije muslimana – ashaba prema namazu i njegovom obavljanju u džamiji. Ovaj plemeniti ashab upozorava da neobavljanje namaza i izbjegavanje džemata predstavlja jedan oblik licemjerstva (praktičnog nifaka). To je jasno upozorenje muslimanima da ne dopuste sebi takvo ponašanje, jer će neobavljanje namaza i izbjegavanje džemata, uistinu, i dovesti do takvog licemjernog odnosa i negativnih posljedica koje iz toga proizlaze: razne anomalije i devijantne pojave u društvu od čijeg zla neće biti niko miran. Zbog toga je Alllahov Poslanik, alejhis-selam, s takvim žarom govorio o džamiji i namazu u džematu, nastojeći kod svojih sljedbenika izgraditi svijest o onome što Allah Uzvišeni posebno voli, jer putem namaza i džemata čuva  se i pojedinac i zajednica. 

 

Bošnjaci – narod koji voli i gradi džamije

 

Džamije su tokom povijesti islama uvijek smetale neprijateljima islama i muslimana. Zbog toga su uvijek bile prve na udaru, u svim ratovima. Rušene su do temelja, spaljivane, granatirane, skrnavljene… Često su i njihovi temelji uklanjani kako bi se na taj način zameo svaki trag da su uopće i postojale. Neprijatelji islama su uvijek bili svjesni da bez džamije nema ni muslimana jer, život muslimana je nezamisliv bez džamije/mesdžida.

U agresiji na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995.) porušeno je i devastirano oko hiljadu i dvije stotine džamija i mesdžida. Rukovodilac Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u BiH mr. Muharem-ef. Omerdić priredio je temeljitu studiju o porušenim i oštećenim objektima Islamske zajednice (publikovano u izdanju El-Kalema, 1999. godine, pod nazivom: Priloziizučavanju genocida nad Bošnjacima). U toj studiji se detaljno i argumentovano iznose podaci o džamijama i mesdžidima koji su porušeni od strane agresora. Spominju se imena džamija, džemata, turbeta, vakufa, mezaristana, imama, učenika medresa, mujezina, studenata islamskih nauka i drugi podaci u vezi s rušenjem bosanskohercegovačkih džamija. Ova knjiga je veoma dragocjena budući da govori o karakteru rata koji je vođen s ciljem potpunog uništenja Bošnjaka i zatiranja svih tragova njihovog postojanja. Smatramo veoma bitnim da se ova knjiga prevede na engleski jezik, kako bi bila dostupna svjetskoj javnosti.

Shodno navedenoj studiji profesora Omerdića, Bošnjaci su prije rata imali ukupno 1.144 džamije i 557 mesdžida. Srbi su u potpunosti uništili 534 džamije, a Hrvati 80 džamija. Srbi su, također, oštetili i devastirali 249 džamija, a Hrvati 58. Znači, uništeno je 614 džamija, a oštećeno 307, ukupno 921 džamija, što procentualno znači da je srpsko-hrvatski agresor uništio/oštetio preko 80 posto od ukupnog broja bh. džamija.

Mesdžida je, prije agresije, bilo 557. Srbi su srušili i uništili 175, a oštetili 21 mesdžid, dok su Hrvati uništili 43 a oštetili 20 mesdžida. Ukupno je, dakle, uništeno i devastirano 259 mesdžida, tj. preko 46 posto od ukupnog broja mesdžida. U studiji se, također, navode i podaci o srušenim i oštećenim mektebima, tekijama, turbetima i drugim vakufskim objektima.[8]

Nakon okončanja oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu Bošnjaci su se dali na popravak onoga što se moglo popraviti, ali i izgradnju novih džamija.

Džamije koje grade Bošnjaci su, uglavnom, lijepo uređene. To su, zapravo, prave ljepotice: čiste, uredne, sa lijepim munarama, abdesthanama, često sa šadrvanima. Naravno, postoje i određeni problemi, najčešće u vezi sa grijanjem s obzirom na velike hladnoće koje vladaju u ovim područjima u zimskom periodu.

Postoje i problemi oko održavanja džamija, budući da velika većina Bošnjaka, hvala dragom Allahu, voli i podržava gradnju džamija ali, nažalost, malo je onih koji imaju svijest o tome da džamije treba održavati i nakon njihovog svečanog otvaranja. Tako se poslovi oko čišćenja i održavanja džamija često svedu na pojedince, koji, čisteći i održavajući džamije, nastoje postići Božije zadovoljstvo i blagoslov.

U mnogim našim džamijama, pored redovnog klanjanja u džematu i vjerske pouke za djecu, održavaju se vazovi i predavanja za odrasle, a u nekima se održavaju kursevi na kojima se uči kur’ansko pismo i omogućava da osobe starije dobi mogu čitati (učiti) Kur’an na arapskom jeziku. Neke džamije su, zahvaljujući pregnuću njihovih vrijednih imama, u tom pogledu toliko uznapredovale da liče na prave medrese. Tako je, npr., pravo zadovoljstvo otići u Visoko, u džamiju Donja Mahala, gdje vrijedni hafiz Edin-ef. Bukva, već skoro cijelu deceniju, tri puta sedmično, uvečer, drži halku Kur’ana, koju pohađaju različite grupe i u kojoj je više od stotinu odraslih muškaraca i žena naučilo arapsko pismo i sada tečno i pravilno uče u Kur’anu. Takve halke postoje i u drugim bosanskohercegovačkim gradovima. Autor ovog teksta je bio u prilici posjetiti Zavidoviće i vidjeti čestitog hafiza Mustafa-ef. Efendića, koji na svojoj halki ne samo da obučava odrasle osobe pismu Kur’ana već ima i učače hifza, od kojih je jedan značajan broj naučio cijeli Kur’ana napamet i položio hafizluk pred zvaničnom komisijom za polaganje hifza u Sarajevu. Kroz ovu halku prošao je i jedan broj žena i djevojaka, koje su naučile cijeli Kur’an napamet, tako da se danas u Zavidovićima, za vrijeme ramazana, uče dvije hafiske mukabele: jedna za muškarce a druga za žene, a svi ti hafizi i hafize su učenici hafiza Mustafe Efendića. Ovo je primjer koji, uistinu, zavređuje svaku pohvalu.

I u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine postoje slične halke, gdje se uči Kur’an, tumače propisi časnog islama, spominje i veliča Uzvišeni Allah. U našoj zemlji, hvala dragom Allahu, postoji mnogo džamija čiji čestiti imami, hatibi i muallimi daju puni doprinos očuvanju i afirmaciji islama i islamskih vrijednosti na ovim prostorima. Ti vrijedni imami i muallimi su istinska ulema i nasljednici Allahovog Poslanika, sallalalhu alejhi ve sellem. Možda, ponekad, u strukturama naše zajednice njihov rad nije adekvatno vrednovan, ali istinska nagrada za one koji čuvaju i afirmišu Allahov Din je jedino kod Allaha! 

 

Neke negativne pojave i postupci u našim džamijama

 

U našim džamijama i džematima, nažalost, postoje i određene negativne pojave i postupci, koje nisu u skladu sa šerijatskim propisima i kodeksom islamskog ponašanja. Uzrok takvih radnji je, uglavnom, nedovoljno poznavanje islama ili, pak, nemar, a, bogami, ponekad i osornost ili tvrdoglavost onih koji ih čine. Smatramo bitnim ukazati na te pojave s ciljem njihovog suzbijanja i očuvanja svetosti džamija i nepovredivosti namaza koji se u njima klanja. Ukratko ćemo navesti neke od tih negativnih pojava u našim džamijama i džematima:

1. Brzina s kojom pojedini imami predvode džemat. Namaz je temelj islama i potpuno je jasno kako se on obavlja, i pojedinačno i u džematu. Svaka namaska radnja je detaljno pojašnjena i o tome su napisani tomovi knjiga. Svi islamski učenjaci su saglasni da u namazu postoje ruknovi, tj. radnje bez kojih namaz nije ispravan. U fikhskim djelima se opširno govori o tome da je ta‘dilu-l-erkan, tj. propisno i temeljito/potpuno izvršavanje svih namaskih radnji (ruknova) – obligatno, dakle strogo naređeno.[9] Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, u hadisima je upozorio da je najgori kradljivac među ljudima onaj koji krade svoj namaz. Kada su ga upitali: Allahov Poslaniče, kako čovjek krade svoj namaz?, on je odgovorio: Krade tako što ne upotpunjuje ruku‘e namaza i sedžde namaza.[10]

Nažalost, postoje imami koji strahovito brzo klanjaju kada predvode džemat, kao da ih neko juri. To nije slučaj samo za vrijeme ramazana, kada se klanja teravija, koja je, nažalost, kod nekih postala simbol brzine i jurnjave, već stalno, i prilikom predvođenja ostalih namaza. Takvi imami ne upotpunjuju ni ruku‘e ni sedžde, što je, uistinu, veoma loša praksa. Ima ih, nažalost, koji, kada budu upozoreni, onda još i “povećaju” brzinu, kao da to iz inata rade a zaboravljaju da, kada predvode džemat, onda preuzimaju na sebe odgovornost za ispravnost namaza svih onih kojih za njima klanjaju. Takva praksa je nedopustiva! Velik dio odgovornost snose, svakako, i glavni imami kao i muftije, koji takvo, brzo i nepropisno predvođenje džemata, dopuštaju na svome terenu. Naša Islamska zajednica je, hvala Allahu, lijepo ustrojena i potrebno je da sve njene strukture rade svoj posao. Namaz je temeljni islamski propis, tačno je određeno kako se on obavlja i on je nepovrediv. Zato treba povesti računa da se on uvijek, i na svakom mjestu, propisno i valjano obavlja.

2. Iskrivljeni i nepopunjeni safovi. Često se dešava u našim džamijama da, prilikom zajedničkom namaza u džematu, safovi nisu popunjeni ni poravnati. Postoje pojedninci među džematlijama kojima kao da smeta da zbiju redove i poravnaju safove. Takvi zaboravljaju da je Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, rekao: „Izravnajte vaše safove, jer je ravnanje safova jedan od elemenataispravnosti namaza!“[11] Nažalost, u nekim džematima o tome se uopće se ne vodi računa, pa možemo vidjeti velike šupljine i iskrivljenost u safovima, tako da između dvojice džematlija komotno može stati još jedan klanjač. Poslanik, alejhi-s-selam, rekao je: „Zbijte safove, približite se jedan drugom i međusobno izravnajte vaša ramena i vratove! Ja vidim, tako mi Allaha, šejtana kao crno janje kako se kroz praznine safova uvlači među vas!“ (Prenosi Ibn Hibban u Sahihu)

Imam koji predvodi džemat je dužan da prije početka zajedničkog namaza izravna i popuni safove, kao što je to bila Poslanikova, alejhi-s-selam, praksa, kako navodi Enes ibn Malik, radijellahu anhu, koji kaže: „Kada bi se proučio ikamet za namaz, Allahov Poslanik, alejhi-s-selam, okrenuo bi se prema nama i rekao: „Ispravite svoje safove i dobro se zbijte jedan uz drugog!“ (Prenosi El-Buhari)

3. Nepridržavanje discipline i reda u džamiji. Musliman i muslimanka, kada uđu u džamiju, moraju biti svjesni svetosti ove institucije koja se naziva Allahovom kućom, pa svojim držanjem i ponašanjem pokazati krajnje poštovanje i uvažavanje spram nje. Zbog toga će, a to je bila praksa Allahovog Poslanika, alejhi-s-selam, i prve generacije muslimana, strogo voditi računa o svom ponašanju u džamiji. Ne smije se, na bilo koji način, remetiti koncentracija prisutnih u džamiji. To čak nije dozvoljeno činiti ni povišenim tonom pri učenju Kur’ana, dove i sl. a kamoli nekim dunjalučkim razgovorom. Otuda, čak i pohvaljene stvari poput učenja Kur’ana, zikra, dova i sl. u džamiji treba učiti što lagahnije, kako se ne bi dekoncentrisali oni koji su došli da klanjaju namaz i veličaju Allaha.[12]

Počesto se dešava da se pojedinci koji ne klanjaju sunnete u džamiji, nakon selama, bilo u džamiji ili na džamijskom ulazu, glasno selame i pričaju, narušavajući na taj način džamijski red i dekoncentrišući one koji klanjaju i čine tespih Allahu. Sve su ovo negativne pojave na koje treba upozoravati. Također, u današnje doba, kada skoro svaka osoba ima mobitel, često se događa da ljudi prilikom ulaska u džamiju ne gase svoje mobitele, i pored upozorenja i natpisa na ulazu u džamiju da se oni ugase, pa se onda, za vrijeme namaza ili hutbe, čuju razne muzičke numere i simfonije, kao da se došlo na neki teferič a ne u Božiju kuću! To je veoma ružna praksa i, možda bi bilo dobro uvesti određenu vrstu “globe”, kao, npr., da onaj kome zazvoni mobitel za vrijeme namaza ili hutbe, unutar džamije, dužan je da u džematski sandučić ostavi određeni iznos, makar on bio i simboličan. To se u nekim džematima pokazalo veoma korisnim jer, kada ljudi jednom “plate kaznu”, onda kasnije vode računa da se to ne ponavlja. Potrebno je, također, stalno upozoravati ljude da su džamije Božije kuće i da se u njima treba ponašati u skladu sa propisima islama. Ovo je, prije svega, obaveza imama i džematskih odbora.

4. Govor za za vrijeme hutbe. Iako je to, po islamskim propisima zabranjeno, nažalost, u našoj praksi se dešava da i odrasli (dakle ne djeca, pa da bi im se to moglo nekako tolerisati), za vrijeme džuma-namaza, dok imam drži hutbu, razgovaraju ili naglas komentarišu imamove riječi. To je, doista, veoma problematično. Očito je da takvi nisu svjesni da (raz)govor bilo koje vrste, za vrijeme hutbe, šteti ispravnosti njihovog džuma-namaza. Ebu Hurejre prenosi Poslanikove, alejhi-s-selam, riječi: „Ako kažešonome pored sebe: “Šuti” dok imam petkom drži hutbu, pogriješio si!“[13] Ako je takav pogriješio, dakle onaj koji upozorava da se šuti, koliko je tek grješan onaj ko govori za vrijeme hutbe! U jednoj od predaja ovog hadisa stoji: „Ko petkom razgovara dok imam drži hutbu, sliči magarcu koji nosi tovar knjiga, a onaj koji mu na to kaže: “Šuti!” nema nagrade za džuma-namaz!“[14]

Abdullah ibn Amr, radijellahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, alejhi-s-selam, da je rekao: „Džuma-namazu prisustvuju tri vrste ljudi: osoba koja pri učenju hutbe govori i za to će dobiti kaznu; osoba koja pri učenju hutbe uči dovu Allahu, koju On može ukabuliti ili odbiti i osoba koja sluša hutbu i ne govori, a uz to ne prelazi preko vratova ostalih klanjača, ne uznemiravajući ih – takvima će grijesi biti oprošteni, računajući od džume do džume i još dodajući tri dana, jer je Allah Uzvišeni rekao: “Ko uradi dobro djelo, dobit će deseterostruku nagradu!”[15] Imajući u vidu navedeno, potrebno je, uistinu, dobro povesti računa o ponašanju za vrijeme džuma-namaza.

5. Nepropisno obučene žene. Poznato je da islam od žene muslimanke traži da svoje ukrase čuva isključivo za svoga muža i, u tom pogledu, muslimankama je propisan hidžab, tj. pokrivanje cijeloga tijela osim lica i ruku do šaka prilikom izlaska iz kuće ili pokazivanja pred muškarcima koji ženi nisu mahrem (bliža rodbina s kojom se ne može stupiti u brak). Uvjeti hidžaba su precizno objašnjeni u fikhskoj literaturi, a ovo je samo podsjećanje. Mahrama ili šamija s kojom žena pokriva glavu, kosu i vrat je samo jedan od uvjeta hidžaba, mora se također voditi računa i o ostalim uvjetima: odjeća ne smije biti kratka, prozirna i tijesna, tj. da ne pokazuje i ne odslikava ženino tijelo. Hidžab je propisan da bi, prije svega, sačuvao ličnost i dostojanstvo žene, kako ne bi bila puki predmet za zadovoljavanje muške pohote.

Nažalost, mnoge muslimanke danas ne izvršavaju ovaj propis. Ono što želimo upozoriti u kontekstu ovoga rada jeste da se često dešava da u džamiju dolaze žene koje nisu propisno obučene. To je naročito izraženo prilikom ramazana, kada se dolazi na teraviju, ili kada žene idu u džamiju radi prisustva tevhidima, povodom tzv. sedmina i četeresnica. Svojim odlaskom u džamiju u kratkoj, tijesnoj i providnoj odjeći, skrnavi se svetost džamije koja u islamu ima status Bejtullaha, Allahove kuće na Zemlji. To nije dozvoljeno i one koje to čine treba upozoriti da je to prijestup i grijeh. Zato je veoma bitno da se naše majke i sestre upoznaju s propisima islama i kulturom ponašanja u džamiji.

U vezi s ovom tematikom, tj. dolaskom žena u džamiju dešava se i to da žene, s obzirom na to da većina naših džamija nema odvojene ulaze za žene, zasjednu na samom ulazu ili mjestu kuda prolaze muškarci. U slučaju da neko želi pristupiti džematu ili, silom prilika, mora izaći iz džamije (može se desiti, npr., da neko izgubi abdest pa mora izaći i sl.), tada muškarci jednostavno moraju “preskakivati” preko žena, što je veoma neugodna situacija. Zato muslimanka treba sjesti u džamiji na mjesto gdje neće smetati da muškarci prolaze. U slučaju da žene formiraju safove iza muškaraca, treba obavezno ostaviti prolaz, da se može pristupiti ili izaći iz džemata.

* * *

U našim džematima se dešavaju od strane pojedinih džematlija i druge nepravilnosti, poput, npr., prolaska ispred klanjača, guranja i prelaska preko vratova klanjača da bi se došlo u prve safove, “prazne” priče o dunjalučkim stvarima prilikom čekanja da nastupi namasko vrijeme ili prije džuma-namaza itd. Sve su ovo u islamu pokuđene i zabranjene radnje jer, džamije se grade isključivo radi Allaha, zajedničkog klanjanja namaza, educiranja u vjeri, učenja Kur’ana i upoznavanja propisa islama.

Glavni razlog negativnih pojava i postupaka po džamijama je svakako nedovoljno poznavanje islamskog kodeksa ponašanja u životu općenito, a posebno propisa koji su u vezi s boravkom u džamiji. Zato je potrebna edukacija. Veoma koristan tekst o kulturi ponašanja u džamiji napisao je profesor Šefik-ef. Kurdić, u sklopu svoje studije Islamski bonton, u kojoj se govori o islamskom načinu ponašanja u situacijama kroz koje prolazi čovjek u svom dunjalučkom životu, od rođenja do smrti. Ta knjiga je veoma jasna, argumentovana i, doista, potrebna svakom muslimanu i muslimanki, kako bi se u svome životu ponašali shodno propisima i kodeksu islama.

Na kraju, umjesto zaključka, rekli bismo sljedeće: Bošnjaci su narod koji voli džamije. To je narod koji intenzivno gradi džamije. Na prostorima gdje žive Bošnjaci prave se nove i popravljaju džamije i mesdžidi koje su zlotvori porušili ili oštetili za vrijeme najbrutalnije agresije na našu zemlju, od 1992. do 1995. godine. Taj veliki žar da se prave džamije zapravo govori o tome da su Bošnjaci narod koji, generalno gledajući, voli ono što Allah Uzvišeni posebno glorificira i hvali a to su džamije, Allahove kuće na Zemlji, u kojima se, prije svega, odgaja i podiže čovjek. Cilj svih islamskih propisa i odredbi, zapravo, i jeste to da čovjek bude čovjek, jer kada čovjek izgubi čovječnost onda na Zemlji nastanu nered, nesigurnost te razni poremećaji i anomalije u svim segmentima egzistencije. Upravo zato nam trebaju džamije i aktivan vjerski život u njima. Te kuće treba održavati i bdjeti nad njima i nakon njihove izgradnje i svečanog otvaranja, a to podrazumijeva: učlanjivanje u džemat i redovno plaćanje članarine, zatim odlazak u džamiju radi obavljanja namaza i ostalih vjerskih aktivnosti, slanje djece na pouku i, naravno, aktivnoučešće u čišćenju i održavanju džamije i džamijskog prostora.


[1] Muslimani su svoje univerzitete nazivali istim ovim imenom, el-džami‘atu, što je ostalo sve do danas pa se tako u današnjem modernom arapskom jeziku kaže: Džami‘atu-l-Azhar – Univerzitet El-Azhar, Džami‘atu-l-Kahire – Kairski univerzitet, Džami‘atu Dimišk – Univerzitet u Damasku itd., što zapravo govori o tome da su prvi univerziteti, kao mjesta sveopćeg obrazovanja, kulture, odgoja i edukacije, nastajali upravo u džamijama. To je neosporna historijska činejnica, dovoljno je sjetiti se čuvenog univerziteta El-Azhar koji je nastao još u prvom milenijumu (davne 972. godine), a nastao je u istoimenoj džamiji u Kairu. Prije njega u Tunisu je formiran univerzitet Ez-Zejtuna a nastao je, također, u džamiji. Ovo, zapravo, govori o tome koliko su prve generacije muslimana vodile računa o tome da odgoj i obrazovanje budu u bliskoj vezi sa džamijom.

[2] Prema ocjenama mnogih istraživača ovaj Mu‘džem spada među najbolje i najpouzdanije savremene indekse, koji omogućavaju brzo pronalaženje bilo koje kur’anske riječi ili pojma. Zapravo, ‘Abdulbakijev Mu‘džem su koristili svi kasniji priređivači indeksa, bilo onih printanih ili elektronskih.

[3] Vidjeti: Muhammed Fuad ‘Abdulbaki, El-Mu‘džem el-mufehres li elfazi-l-Kur’ani-lkerim, Daru-l-hadis, Kairo, 1994., str. 438.

[4] Vidjeti: Safvet Halilović, Sira – životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, El-Kalem, Sarajevo, 2010., str. 182.

[5] Hadis bilježe El-Bejheki u Šu‘abu-l-iman; Ibn Hibban u Ed-Du‘afa’ i Et-Taberani u El- Mu‘džemu-l-kebirEl-Hejsemi smatra dobrom predajom Taberanijevu predaju. Vidjeti, također: El-Albani: Silsiletu-l-ahadisi-s-sahiha, hadis br. 1169.

[6] Hadis prenose Ebu Davud i Et-Tirmizi u svojim Sunenina. Et-Tirmizi ga kvalifikuje kao autentičnu predaju (hasen).

[7] Ovaj hadis prenosi Muslim u svome Sahihu, poglavlje o namazu. Vidjeti: Muslimova zbirka hadisa, tom I, str. 301, hadis br. 323, s arapskog preveo Šefik Kurdić, izdanje „Kuća mudrosti“, Zenica, 2003.

[8] Vidjeti: Muharem Omerdić, Prilozi izučavanju genocida nad Bošnjacima, str. 476, gdje je dat tabelarni pregled porušenih i oštećenih objekata Islamske zajednice u posljednjoj agresiji.

[9] Vidjeti, npr.: Es-Sejjid Sabik, Fikhu-s-sunne, El-Feth li-l-i‘lami-l-‘arebi, Kairo, 1996., tom I, str. 150-152.

[10] Hadis prenosi Et-Taberani, u sva tri Mu‘džema, a hadiski stručnjak imam El-Hejsemi u djelu Medžme‘u-z-zevaid kaže da su prenosioci ovog hadisa svi pouzdani. Navedeno prema: Ibrahim el-Halebi, Multeqa-l-ebhur, prevela grupa prevodilaca, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2002., tom I, str. 94.

[11] Hadis bilježi El-Buhari u poglavlju o ezanu, u odjeljku: Ispravaljanje safa je upotpunjavanje samog namaza.

[12] Vidjeti: dr. Šefik Kurdić, Islamski bonton, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2005., str. 281

[13] Hadis prenosi El-Buhari u Sahihu, poglavlje o džuma-namazu, u odjeljku: Šutnja petkom dok imam uči hutbu.

[14] Prenose Ahmed u Musnedu i Et-Taberani u El-Mu‘džemu-l-kebiru.

[15] Prenosi Ebu Davud u Sunenu, hadis br. 1113. Sličnu predaju bilježi i Ahmed u Musnedu, tom II, str. 181.

(Tekst je objavljen u: Takvim Rijaseta IZ-e u BiH za 2011. god., Sarajevo, 2010. god.)


Stariji postovi

Džemat Bogovići
<< 09/2016 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

TEKST O BOGOVIĆIMA NAPISALI

DONATORI | Ime i prezime | Iznos
IME PREZIME | IZNOS(KM)


Get your clock at CompleteMyspace.com

1.ŠUVALIJA ENVER - 2648,00

2.ŠUVALIJA HADŽI MEJRA - 800,00 + 400,00 za prevoz na džumu.

3.FRUCTAS DOO - 4000,00

4.HOLJAN ATIKA - 50,00

5.SPAHIĆ RASIM - 100,00

6.SPAHIĆ KASIM - 100,00

7.AVDIĆ ESAD - 100,00

8.JAŠAREVIĆ ALIJA - 200,00

9.HUSEINOVIĆ MUSTAFA - 200,00

10.HAĐOVIĆ SEJO - 20,00

11.PODRUG SUAD - 20,00

12.DAGLAR RIFAT - 20,00

13.TEROVIĆ MORENO - 20,00

14.MULAHASANOVIĆ KADRIJA - 20,00

15.MULAHASANOVIĆ ADMIR - 20,00

16.ŠIGULIN NARCIS - 20,00

17.SULJAGIĆ B - 100,00

18.KONAKOVIĆ SAFET - 20,00

19.DEDIĆ ĐEMKO - 200,00

20.BEĆIRBAŠIĆ H - 20,00

21.ŠUVALIJA ŠEMSO 100,00

22.SABETA MUSAN - 50,00

23.GALIJATOVIĆ MUSTAFA - 100,00

24.BECIC AJIŠA - 20,00

25.SERDAREVIĆ MUSTAFA - 10,00

26.POTUROVIĆ ALMASA - 50,00

27.FADIL ZORLAK - 100,00

28.PODVITEZ PALE (DŽEMAT) - 400,00

29.KEMO KADRIĆ - 600,00

30.LELO SADKO - 50,00

31.TUTUNDZIĆ MIRAL - 20,00

32.KARAČIĆ ALMASA - 5,00

33.SAČIĆ MINKA - 25,00

34.MAŠNIĆ EDIN - 20,00

35.BEČIRBEGOVIĆ B - 20,00

36.MEMIŠEVIĆ IBRAHIM-IBRO - 110,00

37.PRŠEŠ KEMAL - 10,00

38.MEMIŠEVIĆ MIRSO - 1162,00

39.MEMIŠEVIĆ ARNELA - 100,00

40.MEMIŠEVIĆ JASMINA - 100,00

41.MEMIŠEVIĆ ATIF - 100,00

42.MEMIŠEVIČ SEHIJA - 100,00

43.BAHOR MUHAREM - 100,00

44.ALIKADIČ ELDIN - 20,00

45.BEŠIĆ SAFET - 100,00

46.HINDIJA JASMIN-50,00

47.AVDIĆ FETHIJA-300,00

48. AVDIĆ ALEN-120,00

49.REPUH SENAD-100,00

50.HOĐIĆ SEAD-100,00

52.HAJDAREVIĆ F-100,00

53.PAČARIS REMZO-50,00

54.HASANOVIĆ ALIJA-50,00

55.DEDIĆ EMIR-200,00

56.ZVEKIĆ DŽEMO ZAVIDOVIĆI-100,00

57.DŽAFERAGIĆ ESED-100,00

58.SPAHIĆ SEJO-200,00

59.DŽAFERAGIĆ IDRIZ-100,00

60.DŽAFERAGIĆ SULJO-100,00

61.OPHODŽAŠ HAMDO-50,00

62.KOMARICA ARMIN(5 GODINA STAROSTI)-150,00

63.KARIĆ NUSRET-40,00

64.KADRIĆ TAIDA-50,00

65.KADRIĆ ADNAN-50,00

66.DOZO HALIMA-20,00

67.DEDIĆ MIRALEM-200,00

68.HODŽIĆ EMIN-20,00

69.SEDIMEX d.o.o-200,00

70.INŽINJERING d.o.o-100,00

71.GEMA KOMERC 500,00

72.KADRIĆ HASNA-200,00

73.SULJEVIĆ MINA-60,00

74.ZORNIĆ BAJRO-105,00

75.ŠUVALIJA SEJO-100,00

76.ŠUVALIJA MIRSO-100,00

77.GLJIVA ISMET-50,00

78. DEDIĆ PAŠA-100,00

79.BAŠIĆ ALIJA-20,00

80.FONUS FONDACIJA-300,00KM

81.BEKRIĆ ILDA-20,00

82.ŠUVALIJA ISMET-100,00

83.ŠUVALIJA EKREM-100,00

84.MINISTARSTVO ZA RAD I RAS LICA KO SARAJEVO-3000,00

85.ŠUVALIJA MEHO-MEHMED-150,00

86.TUCAK DŽEMO-100,00

87.KARAČIĆ SEVDA-20,00

88.OPĆINA ILIDŽA-5500,00

89.INTRANS(VL DŽEVAD K.)-300,00

90.ŠIŠIĆ FATIMA-500,00

91.MEHIĆ MUKEREMA-500,00

92.GAVRANKAPETANOVIĆ FARIS-300,00

93.OPĆINA STARI GRAD-2000,00

94.SEZAN-50,00

95.SEMAGRI d.o.o-300,00

96.ČAUŠEVIĆ MIRSAD-100,00

97.DŽINO EJUB-50,00

98.HAJDAREVIĆ ENES-10,00

99.ŠUVALIJA EDIN-DINO-100,00

100.ŠUVALIJA LANA(STAROST 10 DANA)-100,00

101.ŠUVALIJA ADISA-100,00

102.ŠUVALIJA MEJRA-200,00

103.ROKŠA ERMINA-BELA-150,00

104.MIN PROSTORNOG UREĐENJA-3000,00

105.ANS DRIVE-300,00

106.SABOTA MUŠAN-60,00

107.RAŠIĆ ENVER-50,00

108.MILIĆ IBRAHIM-50,00

109.ŠUVALIJA RAMO-50,00

110.DEDIĆ MURIS-50,00

111.SUBOTIĆ(ŠUVALIJA)DIKA-100,00

112.SIMIĆ MILAN(BOGOVIĆI)-100,00

113.ZOI 84-300,00

114.DŽEDOVIĆ NAIL-100,00

115.HAĐIBEGIĆ R-200,00

116.HAMZIĆ HASIBA-5,00

117.IMAMOVIĆ FUAD-100,00

118.ISANOVIĆ EDHEM-100,00

119.MILIĆ ŠEMSO-50,00

120.PALDUM FERID-100,00

121.ISANOVIĆ MUHAMED-100,00

122.ISANOVIĆ KEMO-100,00

123.RIJASET IZ -3000,00

124.PARATEK DOO-100,00

125.ILIĆ ANĐA-20,00

126.ŠAHINPAŠIĆ M-20,00

127.SOFIĆ SEAD-15,00

128.MUSLIM SAFET-100,00

129.AGANOVIĆ RAMIZ-100,00

130.MUSTAFA YAVUZ(TURSKA)-100,00

131.KONAKOVIĆ GALIB-50,00

132.DEDIĆ SENADA IZ JANJE-50,00

133.DEDIĆ MEJRA-50,00

134.RADOVIĆ MILAN BOGOVIĆI-50,00

135.RADOJKOVIĆ MILAN BOGOVIĆI-25,00


136.RADOJKOVIĆ SLAVIŠA BOGOVIĆI - 20,00

137.GLUHOVIĆ VOJIN STAJNA - 10,00

138.GLUHOVIĆ JOVAN STAJNA - 10,00

139.BAŠIĆ IZET HOTIČINA - 10,00

140.BULJUBAŠIĆ ŠAČIR-100,00

141.ŠUVALIJA ALIJA-50,00

142.ŠUVALIJA E.EDIN-50,00

143.FEHRIĆ ADEM-50,00

144.ALIHODŽIĆ ALAUDIN-950

145.MEDŽLIS IZ SARAJEVO-2.000

146.BH TELEKOM-8.963,30

147.K MINIST.PROST.UREDJENJA-2.000

148. GRAD SARAJEVO-5.000,00

149.F.MINIST.ZA RASELJENA LICA-15.000

150.VEJIZ FARUK-50,00

151.ISMET KAMBER-50,00

152.ALTERNATIVA HRASNICA-500,00

153.ISANOVIĆ ZAIM-300,00

154.ZORLAK VEHBIJA-100

155.SABINAHADŽIZUL.-40,00

156.OBHODŽAŠ SINAN-200,00

157.MUMINOVIĆ SAMIR.-100,00

158.POPARA IBRO-60,00

159.DŽEMAT MAHMUTOVAC-110,00

160.MUJANOVIĆ HATA-100,00

161.MUJANOVIĆ IZET-200,00

162.SARČIĆ SUAD-50,00

163.ŠUKALIĆ AMIRA-20,00

164.MEMIŠEVIĆ MILA- 100,00

165.DŽEMAT CAREVE DŽAMIJE-557,50

166.DŽEMAT DŽAMIJE "KRALJ FAHD"-3.035,15

167.MEMIŠEVIĆ ZIJAD-200,00

168.MEMIŠEVIĆ HAJRUDIN-LIGO-100,00

169.SPAHIĆ ATIF-250,00

170.SMAJIĆ VAHID-20,00

171.SMAJIĆ IZET-20,00

172.KATANA AMIR-20,00€

173.HRVO ŠAČIR-20,00

174.ČAUŠEVIĆ HAMED-50,00

175.HRVO NAMIK-10,00

176.HRVO MIRZA-10,00

177.HRVO AMINA-10,00

178.HRVO ŠEVKO-50,00

179.FAZLIĆ ALMA-10,00

180.FAZLIĆ ISMET-10,00€

181.OBHODŽAŠ HAJRUDIN-20,00

182.ALIĆ HATA - 10,00

183.ADEMOVIĆ FATA-50,00

184.ADEMOVIĆ ILDA-25,00

185.SALIHOVIĆ SEJDA-50,00

186.DŽEMAT KUVAJTSKE DŽAMIJE ČENGIĆ VILA-1127,60

187.CENTAR ZA ONOVU I HUMANITARNU POMOĆ AMBASADA IS. REP. IRAN-10.000,00

188.DŽEMAT JEDILERSKE DŽAMIJE-475,80

189.DŽEMAT DŽAMIJE HRASNO-830,00

190.DŽEMAT DŽAMIJE DOBRINJA-900,00

191.DŽEMAT DŽAMIJE KOBILJA GLAVA-650,00

192.DŽEMAT DŽAMIJE GRBAVICA DVA-1.500,00

193.TURKOVIĆ ŠEFIKA TRAVNIK-100,00

194.AMEL I LEJLA TRAVNIK-100,00

195.ZAHIRAGIĆ MUNIB - 30,00

196.OBHODŽAŠ MUJO - 20,00

197.ZEC ŠERIFA - 10,00

198.SUDAR MEVLIDA I ELVIS-200,00

199.OPĆINA CENTER-SARAJEVO-2.500,00

200.ISANOVIĆ BAHRA-70,00

201.DIZDAREVIĆ DINA-100,00

202.ZEC RIFET-20,00

203.BEČIRBEGOVIĆ SEMIN-30,00

204.HAMZIĆ MUJESIRA-20,00

205.SELMANOVIĆ GALIB-10,00

206.OČUZ HUSEIN-10,00

207.OSMANAGIĆ NAIL-20,00

208.ISANOVIĆ OMER-200,00

209.BEČIĆ EKREM-100,00

210.BEČIĆ SULEJMEN-100.00

211.NINKOVIĆ SLOBODAN-50.00

212.KONAKOVIĆ HAMED-50.00

213.GROZDANIĆ BELIL-KOZARAC-50,00 Eura

214.HAMZIĆ MIRSAD- 20,00 KM

215.BEŠLIJA HASAN- 20,00 KM

216.AGIĆ AMER I ALMA- 30,00 KM

217.MEMIŠEVIĆ MUSA I SENADA- 50,00 KM

218.BUKVA MURIS -100,00 KM

219.KAHRIMANOVIĆ ARNES - 50,00 KM

220.SPAHIĆ EDIN - 100,00 KM

221.ĆUPRIJA EFENNDIJA HAJRUDIN 20,00 € I 50,00 KM

222.KARAVDIĆ ENES I MIRSADA - 50,00 KM

223.MEMIŠEVIĆ TIMKA-230,00 KM

224.MEMIŠEVIĆ RAMIZ-11O,00 KM

225.MEMIŠEVIĆ SUVADA-10,00 KM

226.MEMIŠEVIĆ HARIS-10,00 KM

227.MEMIŠEVIĆ ADNAN-10,00 KM

228.MUMINOVIĆ ASMIR I MIRSADA-30,00 KM

229.FED.MIN.ZA RASELJENA LICA - 20.000,00

230.KOMARICA ERNIS- 100,00

231.KOMARICA FAHRUDIN - 100,00

232.KALTAK SAMIR - 100,00

233.SADOVIĆ MUNIR - 60,00

234.EKINCI FAHRETIN - 50,00

235.MAIER DANIJEL - 50,00

236.GHAZZAWI HASSIB - 40,00

237.KAMENČIĆ SAKIB - 40,00

238.STUTTGART HEINZ - 20,00

239.TAMER AYDIN - 40,00

240.SULJEVIĆ FIKRET I ZUHRA - 100,00

241.PUSTAHIJA MUJESIRA - 50,00

242.HALILOVIĆ ENISA - 50,00

243.DEDIĆ AMIR - 100,00

244.ZUKIĆ FATIMA I KASIM - 50,00

245.UGLJEŠA SAMIJA-SANA - 50,00

246.KRAJINA OSMAN I MEJRA - 50,00

247.AGANOVIĆ DŽ. - 50,00

248.AGANOVIĆ A. - 20,00

249.DŽAFERAGIĆ AVDO - 50,00

250.DŽAFERAGIĆ ANIS - 50,00

251.DŽAFERAGIĆ ADMIR - 50,00

252.DŽAFERAGIĆ ARIF - 50,00

253.DŽAFERAGIĆ NURA - 20,00

254.DŽAFERAGIĆ AJIŠA - 20,00

255.DŽAFERAGIĆ ADELA - 20,00

256.GUGIĆ RAMIZ I MEJRA - 50,00

257.PITA MUAMER I AIDA - 50,00

258.PRUTINA ĐEVAD I FATA - 20,00

259.DŽEMAT PRAĆA - 385,00

260.HASANOVIĆ OMER I NUFIK - 150,00

261. DURMIŠEVIĆ MIRSAD ROGATICA - AMERIKA - 50,00

262.TRGO - MURATOVIĆ HIDAJETA - 50,00

263.MEMIŠEVIĆ NIJAZ-BELI 788,92 KM


DONATORI U MATERIJALU

glitter-graphics.com

1. GRABOVICA NUSRET /NADZORNI ORGAN/

2. MUHIDIN BEČIĆ /GEODET/

3. REHAU SEMIZOVAC /100M VODOVODNE CIJEVI/

4.MIPRO GRADNJA MIRSO PROHIĆ /OPLATA,ARMATURA ZA TEMELJE I COKL.

5.MUŠIBEGOVIĆ D.O.O(VL ZIJAD) VISOKO
PLANIRANJE ZEMLJE NA PARCELI I ISKOP TEMELJA ZA DŽAMIJU

6.DALTING D.O.O ILIDŽA (VL ALIJA) MATERIJAL ZA VODU I KANALIZACIJU

7.FRŽINA SAFET -RUČNA KOLICA,2LOPATE,KRAMPA

8.SULJEVIĆ D.O.O (MOTEL STUP)-POCINČANA TRAKA ZA GROMOBRAN 37m,VEZA ZA TRAKU 5 KOM.

9. VELBOS ING ILIDŽA-DOVOZ I UGRADNJA 42m3 BETONA
Vlasnik-KARDOVIĆ NEHAD

10. MEMIŠEVIĆ FADIL DONIRAO JAGNJE ZA TEMELJE

11. MEMIŠEVIĆ RAMIZ I HARIS (POSTAVKA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH CIJEVI.O SVOM TROŠKU KUPIO I POSTAVIO CIJEVI ZA TOPLU I HLADNU VODU U GASULHANI I ABDESTHANI

12.ARMIRANJE,ŠALOVANJE I BETONIRANJE TEMELJA I KONTRA PLOČE(MRTVE PLOČE,ZIDANJE PRVOG SPRATA,ŠALOVANJE,ARMIRANJE I IZLJEVANJE STUBOVA OBAVILI SU:
-ŠABOTIĆ BAJRO
-ŠABOTIĆ MUNIB
-ŠABOTIĆ HASIB
-ALIBAŠIĆ HAJRIZ
-PLJAKIĆ ĆEMAL

13.SPAHIĆ EDIN-MATERIJAL ZA VODU 100,00KM)

14.SPAHIĆ SEJO-OBEZBJEDIO SMJEŠTAJ I ISHRANU
ZA 5 RADNIKA (10 DANA)
Tri puta dovozio materija iz Sarajeva.

15.PROVING-IZVOD IZ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DŽAMIJE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

16.SUDEL-VLASNIK SULJO DELALIĆ-(IZVRŠIO "NABIJANJE"KAMENA ZA KONTRA PLOČU.

17. SANTING d.o.o Pale vl BRANE LOPATIĆ-OVJERIO GLAVNI PROJEKAT

18.SUŠA COMERCE d.o.o Visoko-Donacija i prevoz 3800 blokova na temelje Džamije

19.K.J.P PD BUTMIR ILIDŽA-PREVUKAO 2200 BLOKOVA VISOKO-BOGOVIĆI

20.POSAVLJAK ACO-DONIRAO I DOVUKAO 12m3 PIJESKA

21.HIMEX RAJLOVAC-DONIRAO I DOVUKAO 4m3 PIJESKA

22.HASANOVIĆ NUFIK-DONIRAO JAGNJE

23.RIDŽIĆ IBRO-DONIRAO JAGNJE

24.MEMIŠEVIĆ MUSA I SENADA-USTUPILI SVOJU KUĆU NA KORIŠTENJE

25.SENIGOR-DONIRAO 1500KG CEMENTA,I 1500KG KREČA

26.KRUŠČICA ADNAN-PREVUKAO PULČEVE U BOGOVIĆE

27.ALBA UNIPROM VL OBHODŽAŠ HAMO-IZREZAO 20 m3 OBLOVINE U GREDE,DASKU,ŠTAFLU I LETVE I OSUŠIO I OBRADIO 50 m2 LAMPERIJE

28.FRUCTAS-DONIRAO IVERICU ZA ZATVARANJE PROZORA I VRATA

29.MEMIŠEVIĆ MUSTAFA I SENADA DONIRALI JAGNJE

29.MOMIR RADOVIĆ BOGOVIĆI-DONIRAO 4GREDE OD 7M I 50M DUŽNIH LETVE

30.MEMIŠEVIĆ MIRSO DONIRAO JAGNJE

31.ŠUVALIJA ENVER DONIRAO 60 METARA TRAKE ZA GROMOBRAN

32. "LIMAR"VL BAJRO-BAJA PJEVO SA SVOJOM EKIPOM
POKRIO DŽAMIJU LIMOM

33. "ADAZAL"d.o.o. donirao 10,00 m dimnjaka za cen. grijanje.

34."ZAKIR COMERCE" prevukao šentove za dimnjak sa Dobrinje u Bogoviće.

35."Sara tržni centar" Ilidža Vl. čenanović Avdo donirao 8 m3 pijeska za estrih.

36."Baufinal" Ilidža vl. Hajro Andelija postavio
102 m2 Estrih.

37.RIZVANOVIĆ HASIB DONIRAO JAGNJE ZA TEMELJE MUNARE

38.RADOJKOVIĆ OGNJEN DONIRAO JEDAN RADNI SAT
MAŠINE.

39.KAMBEROVIĆ ŠEVKET ODVUKAO ČILIME ZA DŽAMIJU

40.ŠUVALIJA ENVER DONIRAO PLAKAR ZA OBUĆU I RAHLE.

41.HADŽI MEJRA ŠUVALIJA DONIRALA JE 6 STOLICA I STOLIČARKE,3 PARA PAPUĆA I 3 STOLICE ZA ABDEST.

42.AVDIĆ ALEN DONIRAO DVIJE STOLICE.

43.MUHAREM MEMIŠEVIĆ DONIRAO 500,00 KM U RADOVIMA I PROZOR ZA ŠUPU.

44.MUSTAFA LEMEZAN 250,00 KM U RADOVIMA.

45.ŠUVALIJA MEHMED - 3 PARA PAPUČA

46.KRAJINA OSMAN I MEJRA - 5 PEŠKIRA I 3 TESPIHA

47.ŠUVALIJA ENVER - ZIDNI KER.SAT

48.HAMDO OBHOĐAŠ - URADIO INSTALACIJU ZA BAZEN I PRIKLJUĆAK U ŠAHTU,

49.BEČIRBAŠIĆ HASAN DOVUKAO SVOJU MJEŠALICU IRADI ČITAV DAN.

50.ARNES KAHRIMANOVIĆ DONIRAO 115 M2 LAMINATA, FOLIJU I 60 M LAJSNE.

51.ZAIM AGIĆ - POSTAVIO 115 M2 LAMINATA

52.DEDIĆ DŽEVAD - UOKVIRIO LEHVE

53.MUHAMED DUPOVAC - TRI ČESME

54.MIRSAD BRKANIĆ - DONIRAO ALEM ZA MUNARU

55.RAMIZ MEMIŠEVIĆ DOVEZAO PLOČICE ZA DŽAMIJU
DONIRAO MATERIJAL ZA VODU I UGRADIO U GASULHANUU I ABDESTHANU

56.AVDO ČENANOVIĆ - 8 M3 PIJESKA

57.PRO-TEAM VL.HAMO KOZIĆ DONIRAO GLETOVANJE I KREĆENJE DŽAMIJE

58."PROFIT" SARAJEVO - ULAZNA VRATA

59."UGARAK" VISOKO - 710,00 KM

60.SAPLAST SARAJEVO - 1000,00 KM

61.ADAZAL SARAJEVO - 10 M DIMNJAKA

62.ZAKIR COMERC - DOVEZAO BLOKOVE ZA DIMNJAK

63.BAJRO PJEVO - LIMAR - POKRIO DŽAMIJU LIMOM

64.MUSA I SENADA MEMIŠEVIĆ -DALI KUĆU ZA SMJEŠTAJ MAJSTORA
65. EURO ASFALT SARAJEVO - 60 m3 TAMPONA DONIRALI,DOVUKLI I POVALJALI.

65.ČVALE ISLAM - DONIRAO RUČAK ZA 10 RADNIKA

66.EURO ASFALT - 60 M3 TAMONADONIRALI,DOVUKLI,ISPLANIRALI I POVALJALI.

67.IBRO MEMIŠEVIĆ - DONIRAO JANJE

68.RAMIZ DŽAFERAGIĆ " JANJE

69.HASIB RIZVANOVIĆ " JANJE

70.VELIJA SPAHIĆ " JANJE

71.FADIL MEMIŠEVIĆ " JANJE

72.ATIF SPAHIĆ - DAO 200 KM ZA JANJE

73.KEMO DRKIĆ DONIRAO JARCA

74.MESARA MUJANIĆ - DONIRALA JANJE

75.MESARA MUJANOVIĆ - DONIRALA JANJE

76.SARAJEVSKA MEDRESA - DONIRALA DVA JANJETA I
JUNEĆI ČEJREK

77.SPAHIĆ EDIN - 37 PAKETA SOKOVA

78.AA GAMA VRŠILA OBEZJEĐENJE SVEČANOG OTVARANJA DŽAMIJE ( 12 RADNIKA )

79.ENVER ŠUVALIJA DONIRAO DVIJE VJEŠALICE ZA GARDAROBU.

80.ENVER JE DONIRAO TRI STOLAglitter-graphics.com

KREATOR BLOGGA
Jasmin Hindija

STRANICU ODRŽAVAJU
1. HINDIJA JASMIN
2. ŠUVALIJA ENVER


Click here to get your own poll!
Kako vam se čini naš blog?
Odličan
Može bolje
LOš

View Results or Myspace Layouts

BROJAČ POSJETA
61613

Powered by Blogger.ba