Džemat Bogovići

Snažan izliv ljubavi i želje vjernika da ponovo starim sjajem zasja džamija u Bogovićima

05.05.2019.

KLANJALI SMO DZUMU NAMAZ

Hvala dragom Allahu počeli smo klanjati džumu namaz u našoj lijepoj džamiji Bogovići,12.04.2019.g.
Prva džuma u ovoj godini,susret sa dragim ljudima.Posle džume pozvao nas naš Muharem na kafu i nastavili sa lijepim obićajem da se posjete i zijaret učine naši dobri bogovićani.
Hasan Spahić je okalemio svaku divljaku u haremu,hvala dragom Allahu svaka se omladila,Sejo S. je posadio dosta novih okalemljenih vočki.
Djeca od Fethije Avdić- Šuvalija sin Alen i kćerka Sanela Repuh donirali su po dvije stolice za džamiju u Bogovićima.
Prva džuma u 2019 Iskreni i prijateljski susreti Naš mladi ef. Edis MLADI VOZAĆ KEMO
08.02.2019.

Uloga, prava i odnos prema ženama u riječima Poslanika a.s.

Uloga, prava i odnos prema ženama u riječima Poslanika a.s. Pojavom islama završena je degradacija žena; dobile su pravo na izbor, pravo na glas, pravo da budu poštovane i zaštićene. Poslanik, a.s., savjetovao je da se lijepo postupa sa suprugama, da se poštuju majke i da se kćeri ne ubijaju. Njegove mubarek riječi, koje nose svjetlo od Istoka do Zapada, stoljećima su putokazi i upute svima nama. Ne okrećimo lica od naših dužnosti i ne zaboravimo na svoja prava. Prisjetimo se hadisa i donesimo salavat na Božijeg miljenika, a.s. “Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama.” (Ahmed) “One su (žene), uistinu, druga polovica muškarcima.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi) “Među stvarima vašega svijeta, najdraže su mi bile žene i mirisi: a svježina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu.” (Nesai, Ahmed, Ibn Sa’d) “Žena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, ući će u Džennet.” (Bezzar) “Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije ništa korisnije dato kao dobra žena: kada joj muž nešto naredi, ona to izvrši: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspoloži; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrši; ako čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je on odsutan.” (Ibn Madze) “Neka žena iz plemena Has’am je došla kod Allahova Poslanika, a.s., i rekla mu: – Allahov Poslaniče, objasni mi kakve su obaveze žene prema mužu. Ja sam bez muža, pa ako mognem tim obavezama udovoljiti, udaću se, inače, i dalje ću ostati da živim bez muža. Muhammed, a.s., joj reče: -Žena je dužna na poziv muža stupiti u intimni odnos kad god on to bude tražio. Žena ne smije postiti dobrovoljni post (nafilu) bez muževog odobrenja, jer ako to uradi samo je gladovala, jer u tom slučaju post neće biti primljen kod Allaha. Dužnost joj je da ne izlazi iz kuće bez muževog znanja i odobrenja, jer ako to radi proklinjaće je nebeski meleki, meleki koji donose ljudima Allahovu milost i meleki koji su zaduženi da izvrše kaznu.” (Taberani) “Hazreti Aiša priča: “Pitala sam Allahova Poslanika, a.s., kome žena najviše duguje svoju poslušnost, a on mi reče: -Mužu. A kome čovjek najviše duguje? Majci – odgovori mi Allahov Poslanik.” (Ahmed, Nesai) “Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući ce u Džennet.” (Tirmizi) “Najblagoslovljenija je ona žena koju je najlakše opskrbiti.” (Ahmed) “Žena u menstruaciji može učiti (napamet) ajet.” (Buhari) “Ženite se, jer vam žene, doista, donose blagoslov u kuće.” (Bezzar) “Tražite nafaku stupanjem u brak.” (Dejlemi) “Najblagoslovljeniji je onaj brak koji je najlakši opremom.” (Ibn Kutejbe) “Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponižavaju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi.” (Ibn Asakir) “Oporučujem vam lijep postupak sa svojim suprugama.” (Buhari) “Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava.” (Muslim) “Kada neka od vas pođe na jaciju, neka se ne miriše te večeri; a koja god se namiriše neka ne dolazi te večeri na jaciju.” (Ahmed) “Uzvišeni Allah ne gleda u ženu koja ne zahvaljuje svome mužu, a ne može bez njega.” (Nesai) Neka nam lijepi savjeti Poslanika, a.s., budu vodilje i putokazi, da bismo postigli ono što želimo.

05.02.2019.

DOBROČINSTVO I LIJEP ODNOS PREMA DJECI

Dobročinstvo i lijep odnos prema djeci Jedan čovjek je upitao Poslanika, s.a.v.a.: “O Allahov Poslaniče! Kome da činim dobročinstvo?” Allahov Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio: “Čini dobročinstvo svojim roditeljima!” Čovjek je rekao: “Ja nemam roditelje.” Pejgamber, s.a.v.a., reče: “Čini dobročinstvo svome djetetu, jer kao što naspram roditelja imaš prava i obaveze tako i naspram djeteta imaš prava i obaveze.” [1] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Allah se smilovao roditelju koji pomogne svoje dijete u dobročinstvu prema njemu.” [2] Tj. svojim lošim postupkom ga nije naveo na neposlušnost. Rečeno je: “Tvoje dijete je bosiljak koji mirišeš sedam (godina), zatim je tvoj sluga sedam (godina). Nakon toga, ono je ili tvoj dušmanin ili tvoj saveznik.” Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Prava djeteta kod roditelja je da mu nadiju lijepo ime i pruže lijep odgoj.” [3] Došao jedan čovjek kod ʻAbdullāha bin El-Mubāreka pa mu se požalio na svoju djecu, pa je upitan: “Da li si činio dovu protiv njih?” Čovjek odgovori: “Da.” ʻAbdullāh tad reče: “Upropastio si ih.” Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ako nekome od vas bude teška i nepokorna njegova kamila ili se pokvari ponašanje njegove žene ili nekog od njegovih ukućana, neka im prouči ezan na oba uha.” [4] Poželjna je ljubaznost i blagost prema djeci. El-Aqreʻu bin Ḥābis je vidio Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.a., kako ljubi svoga unuka Ḥasana, mir s njim, pa je rekao: “Zaista, ja imam desetero djece, a nikada nisam poljubio nijedno od njih.” Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, onaj ko se ne smiluje, ni njemu se ne smiluju.” [5] Imam Ḥusejn, mir s njim, dok je bio dijete, spotakao se, a Allahov Poslanik, s.a.v.a., je bio na minberu, pa je sišao sa minbera i podigao ga proučivši Allahove, teʻālā, riječi: إِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَ أَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌۚ... Zaista, imanja vaša i djeca vaša su iskušenje... (Kur'an, Et-Teġābun:15.) ” [6] ʻAbdullāh bin Šeddād je rekao: “Jednom dok je Allahov Poslanik, s.a.v.a., predvodio namaz prišao mu je njegov unuk Ḥusejn, mir s njim, i popeo mu se na vrat dok je bio na sedždi, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.a., odužio sa sedždom sve do te mjere da su ljudi pomislili kako mu se nešto dogodilo. Kada je završio sa namazom rekli su mu: “Produžio si sedždu toliko da smo mislili da ti se nešto dogodilo.” Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Moj sinse popeo na mene, pa nisam htio da ga požurujem prije nego zadovolji svoju potrebu.” [7] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Miris djeteta je od mirisa dženneta.” [8] Od imama Sadika, mir s njim, preneseno je: Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko poljubi svoje dijete, tome Allah upiše jedno dobro djelo. Ko ga usreći, pa toga će Allah usrećiti na Kijametskom danu. Roditelji koji poduče svoje dijete Kur'ānu biće ogrnuti ogrtačima čiji nur će osvijetliti lica džennetlija.” [9] Izvor: Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 437-439. Prevod: Aldin Mustafić

31.01.2019.

Dobročinstvo i lijep odnos prema roditeljima

El-Ġazālī je rekao: “Nije tajna niti je skriveno da su roditelji i djeca po pravima najpreči jedni drugima. Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je: Dijete se ne može svome roditelju primjereno odužiti, osim ako ga nađe kao roba pa ga otkupi i oslobodi!” [1] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Dobročinstvo prema roditeljima je bolje od namaza, posta, hadždža, ʻumre i borbe na Allahovom putu. [2] Ko osvane, a njegovi roditelji su zadovoljni njime, otvore mu se dvoja vrata prema džennetu. Isto je i za onoga koji omrkne u takvom stanju. Ukoliko bude imao jednog roditelja, onda se otvaraju jedna vrata. Ko osvane, a njegovi roditelji su ljuti na njega, otvare mu se dvoja vrata prema džehennemskoj vatri. Isto je i za onoga koji omrkne u takvom stanju. Ukoliko bude imao jednog roditelja onda se otvaraju jedna vrata. To je tako, makar mu roditelji zulum činili, makar mu roditelji zulum činili, makar mu roditelji zulum činili. [3] Zaista se džennetski miris osjeti na udaljenosti od pet stotina godina hoda. Međutim, njegov miris neće osjetiti onaj koji je bio neposlušan prema roditeljima i onaj koji je prekidao rodbinske veze. [4] Čini dobročinstvo majci, ocu, sestri i bratu, zatim onima koji iza njih slijede. [5] Ko želi da podijeli sadaku, neka to učini za svoje roditelje, ako su muslimani, pa će tako i njegovi roditelji imati nagradu za nju, a da pri nagrađivanju niko neće biti uskraćen. [6] Mālik bin Rebīʻa je rekao: Jednom, dok smo bili kod Allahovog Poslanika, s.a.v.a., došao je neki čovjek iz plemena Benū Seleme, pa upitao: “O Allahov Poslaniče! Da li ima nešto od dobročinstva prema roditeljima što mogu da učinim poslije njihove smrti?” Allahov Poslanik, s.a.v.a., odgovorio je: “Da. Donošenje salavata na njih, traženje oprosta za njih, upotpunjenje njihovih ugovora, počast i poštovanje prema njihovim prijateljima, očuvanje rodbinskih veza koje su samo oni održavali.” [7] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Zaista među najbolja dobročinstva spada i to da čovjek održava veze sa onima koje je volio njegov otac. [8] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Dobročinstvo prema majci, u odnosu na oca, je duplo (više). [9] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Na majčinu dovu odgovor je najbrži!” “O Allahov Poslaniče! A zašto je tako?”, upitaše. Allahov Pejgamber, s.a.v.a., odgovori: “Ona je milostivija od oca, a dova milostivoga se ne odbija.” [10] Većina uleme smatra da je poslušnost roditeljima wadžib (stroga obaveza) čak i u sumnjivim stvarima, dok nije obaveza u čistom haramu, pa makar oni bili tužni zbog toga. Ostavljanje sumnjivih stvari je pobožnost, a zadovoljstvo roditelja ti je dužnost. Tako isto, ne treba putovati radi mubāḥa (dozvoljenih stvari) ili nāfile (dobrovoljnog ibadeta) osim sa njihovom dozvolom. Izlazak i putovanje radi sticanja znanja je nāfila, osim ako se traži sticanje znanja o farzovima, kao što su namaz i post, a u svom mjestu (gradu ili selu) nema onoga koji će te podučiti. To je slučaj onoga koji primi islam u državi u kojoj nema ko da ga poduči islamskom šerīʻatu. Tada je na toj osobi obaveza da učini hidžru, ne vežući se pravima roditelja. Ebū Seʻīd El-Hudrī je rekao: Jedan čovjek je učinio hidžru prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., iz Jemena želeći da učestvuje u džihadu, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Vrati se svojim roditeljima i traži od njih izun (dozvolu), pa ako ti dozvole onda učestvuj u džihadu, a ako ne, onda im čini dobročinstvo, onoliko koliko možeš, jer to je, zaista, najbolje sa čim ćeš sresti Allaha poslije tewḥīda (svjedočenja Allahovog jedinstva).” [11] Došao je drugi čovjek kod Pejgambera, s.a.v.a., da se sa njim posavjetuje o borbi, pa je upitan: “Imaš li majku?” Čovjek odgovori: “Da.” Zatim, Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Idi, brini se o njoj i slušaj je, jer džennet je, zaista, pod njenim nogama.” [12] Došao je treći čovjek tražeći bejʻat (potvrda vjernosti) za hidžru i rekao je: “Nisam bio u mogućnosti da ti dođem sve dok nisam rasplakao roditelje.” Allahov Poslanik, s.a.v.a., mu reče: “Vrati im se, pa ih razveseli kao što si ih rasplakao!” [13] Od Ebū Wellāda El-Ḥannāṭa se prenosi: “Pitao sam Ebū ʻAbdillāha – imama Sadika, mir s njim, o Allahovim, teʻālā, riječima: ... وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاۚ... ... i roditeljima dobročinstvo (čini)... (Kur'an, El-Isrāʼ:23.) “Kakvo je to dobročinstvo?” Imam Sadik, mir s njim, odgovorio je: “Dobročinstvo je da uljepšaš svoje druženje sa njima i da ih ne opteretiš time da traže od onoga šta im je potrebno, pa makar za tim nemali toliku potrebu. Zar Allah, teʻālā, ne kaže: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۚ... Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite... (Kur'an, Ālu ʻImrān:92.) Zatim je Ebū ʻAbdillāh, mir s njim, rekao: ... إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا... Ako jedno od njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost, tad im ne reci ni “Uf!” i ne grdi ih!... (Kur'an, El-Isrāʼ:23.) “Ako te naljute, nemoj im reći “Uf!” i nemoj ih grditi, ako te i udare.” Allah, teʻālā, je rekao: ... وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِيمًا ... i obraćaj im se riječima poštovanja punim! (Kur'an, El-Isrāʼ:23.) Imam Sadik, mir s njim, reče: “Ako te udare reci im: Ġaferallāhu lekumā! (Allah vam oprostio!)” Allah, ʻazze we dželle, je rekao: وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ... I spusti im krilo poniznosti iz milosti... (Kur'an, El-Isrāʼ:24.) Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Gledaj ih milostivo, ljubazno i blago, nemoj podizati glasa iznad njihovoga, niti svoju ruku iznad njihove, i nemoj ići ispred njih.” [14] Imam Sadik, mir s njim, je upitan: “Koje djelo je najbolje?” “Namaz u svom vakatu, dobročinstvo prema roditeljima i džihad na Allahovom putu,” odgovorio je. [15] Od imama Sadika, mir s njim, preneseno je: „Došao jedan čovjek kod Allahovog Poslanika, s.a.v.a., pa rekao: „O Allahov Poslaniče! Zaista, ja želim da idem u džihad.” Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.a., mu je rekao: „Bori se na Allahovom putu, jer ako budeš ubijen bićeš živ i opskrbljen kod Allaha, a ako se vratiš (živ iz borbe) vratićeš se bez grijeha kao kada si rođen.” Čovjek reče: „O Allahov Poslaniče! Ja imam stare roditelje koji tvrde da ih razgovaram i pravim im društvo, a oni ne žele da ja idem (u džihad).” Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Tad ostani kod njih! Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, tvoje druženje sa njima jedan dan i jednu noć je bolje od džihada u trajanju od jedne godine.” [16] Od imama Sadika, mir s njim, preneseno je i sljedeće: „Došao je jedan čovjek kod Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.a., pa ga upitao: „O Allahov Poslaniče! Kome da činim dobročinstvo?” Pejgamber, s.a.v.a., je odgovorio: „Svojoj majci.” Čovjek potom upita: „Kome onda?“ Pejgamber, s.a.v.a., odgovori: „Svojoj majci.” Čovjek opet upita: „Kome onda?” Pejgamber, s.a.v.a., opet odgovori: „Svojoj majci.” Čovjek opet upita: „Kome onda?” Allahov Poslanik, s.a.v.a., odgovori: „Svome ocu.” [17] Od ʻAmmāra bin Ḥajjāna je preneseno: „Obavijestio sam Ebū ʻAbdillāha – imama Sadika, mir s njim, o dobročinstvu moga sina Ismāʻīla prema meni, pa mi je imam Sadik, mir s njim, rekao: „Zaista sam ga volio i prije, ali sad se povećala moja ljubav prema njemu. Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., je došla njegova sestra po mlijeku, pa kada ju je vidio obradovao joj se, zatim joj je ponudio svoj ogrtač da sjedne na njega, prišao je sa osmjehom da razgovara sa njom, a zatim je ona ustala i otišla. Kada je došao njen brat, sa njim nije postupio onako kako je postupio prema njoj, pa je bio upitan: „O Allahov Poslaniče! Postupio si prema njegovoj sestri onako kako nisi postupio prema njemu?” Allahov Poslanik, s.a.v.a., odgovorio je: „To je stoga što je ona bila poslušnija prema svojim roditeljima od njega.” [18] Izvor: Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 434-440. Prevod: Aldin Mustafić

14.01.2019.

PRESELILA NA AHIRET ZULEJHA-MILA (SULJO) MEMIŠEVIĆ rođ. KADRIĆ

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga ZULEJHA-MILA (SULJO) MEMIŠEVIĆ rođ. KADRIĆ Preselila na Ahiret u subotu, 12.01.2019. godine u 81. godini. Dženaza će se obaviti u PONEDJELJAK, 14.01.2019. godine u 13:00 sati na mezarju BOGOVIĆI-PALE. O Ž A L O Š Ć E N I sin Mustafa, kćerke Merima, Halima i Mejra, sestre Fehrija i Zilka, snahe Senada i Aida, zet Ramiz, unučad Suno, Edita, Sanela, Alma, Selma, Belma, Mediha i Ragib, praunučad Amina, Amar, Edna, Adna, Adnan, Benjamin, Adi, Ismail, Ajla, Selver, Ajša, te porodice: Memišević, Topalović, Memić, Gugić, Kadrić, Hasović, Muratović, Bašić, Sokolović, Ratkušić, Plano, Gljiva, Junuzović, Huseinović, Avdibašić, Agić, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid će se proučiti istog dana u kući žalosti u 13:00 sati ul. Bogovići bb. Prijevoz do mezarja i nazad obezbijeđen sa Vijećnice sa polaskom u 10:00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Preselila je na ahiret naša komšinica i dobra Mila,Mila je sa svojim sinom Mustafom - Musom ,kćerkom Halimom, vrijednom snahom Senadom i rahmetli zetom Farukom bila prava komšinica i prijatelj naše džamije.Zajedno sa svojom djecom je pomagala od prvog dana izgradnju džamije,hrana,kafe,sokovi su bili u običajeni za graditelje džamije. Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi dženet,a porodici sabur.

10.01.2019.

PRESELIO NA AHIRET HADŽI RAMO MURATOVIĆ

Preselio naš rođak,komšija i priatelj hadži Ramo Muratović,dženaza i ukop se obavio u Vlokovu,27.12.2018.g. Rahmetli hadžija je bio jedan od najstariji bogovićana,neki od nas imali smo sreću da ga upoznamo i osjetimo kolko je bio vezan za Bogoviće i našu džamiju.Bio je obezbjedio čilime iz Istikal džamije,ali na našu sreću mi smo dobili donaciju i nove čilime.Interesovao se kad idemo u Bogoviće,šta se dešava,bio je sretan kad mu kažemo da se redovno klanjaju džume,uče tradicionalno mevludi. Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi dženet.

Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo Dženaza Vlakovo
09.01.2019.

UPUTE O PONAŠANJU

Upute o ponašanju na dženazi Štampa El. pošta mezarje Voljom Uzvišenog Allaha čovjek se u određenom trenutku rodi, određeno vrijeme živi i u određenom trenutku odlazi sa ovog svijeta. Međutim, smrt nije kraj. Duša nastavlja živjeti na drugom svijetu - Ahiretu. Iako smo duboko svjesni neminovnosti odlaska s ovoga svijeta, rastanak od naših bližnjih je bolan i težak. U tom trenutku sve što se može učiniti je primjereno i dostojanstveno ispratiti naše najmilije sa ovoga svijeta. Voljom Uzvišenog Allaha čovjek se u određenom trenutku rodi, određeno vrijeme živi i u određenom trenutku odlazi sa ovog svijeta. Međutim, smrt nije kraj. Duša nastavlja živjeti na drugom svijetu - Ahiretu. Iako smo duboko svjesni neminovnosti odlaska s ovoga svijeta, rastanak od naših bližnjih je bolan i težak. U tom trenutku sve što se može učiniti je primjereno i dostojanstveno ispratiti naše najmilije sa ovoga svijeta. Ponašanje kod bolesnika na smrtnoj postelji Ako je neko prisutan u zadnjim trenucima života svoga bližnjega, ili neke druge osobe, poželjno je da poluglasno izgovara riječi La ilahe illallah, Muhammedun resulullah (Nema boga osim Allaha, Muhammed je Njegov poslanik) kako bi ih bolesnik ponovio i kako bi mu one bile posljednje u ovozemaljskom životu. Nakon smrtnog časa umrlom treba zatvoriti oči i prekriti ga prekrivačem, a potom pozvati službu medicinske pomoći radi utvrđivanja smrti. Nakon toga treba pozvati pokopnu službu. Ponašanje rodbine, komšija i prijatelja Rodbina, komšije i prijatelji pomoći će porodici umrlog u skladu sa potrebama i mogućnostima . Najprikladnije je da primaju i ispraćaju goste koji dolaze izraziti saučešće porodici, te da se uključe u poslove organizovanja dženaze. Prirodno je zaplakati za bliskom i dragom osobom u trenutku njenog preseljenja na Ahiret. Međutim i tada treba ostati priseban i primjereno i dostojanstveno se ponašati. Jadikovanje, naricanje i preglasno plakanje muslimanima nije dozvoljeno i smatra se nepristojnim. Takvo ponašanje bilo bi, prema islamskom učenju, uznemiravajuće za dušu umrlog, a grijeh onome ko bi se tako ponašao. Izražavanje saučešća Izražavanjem saučešća pokazujemo da saosjećamo u žalosti za umrlim. To je pohvalan gest. Najbolje je saučešće izraziti Kur'anskim ajetom: "Innellahe me'as-sabirin" (Zaista je Allah sa strpljivima), a odgovara se takođe Kur'anskim ajetom: "Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un" (Allahovi smo i njemu se vraćamo). Pored toga u našoj tradiciji je ostalo izražavanje saučešća na turskom jeziku: Bašun sagolsun, a odgovara se Dostum sagolsum. Primjereno je izraziti saučešće riječima: Primite moje saučešće. Prilkom izražavanja saučešća muškarci će se međusobno rukovati ili zagrliti. Žene će postupiti na isti način. Muškarci i žene koji nisu bliski rođaci neće se međusobno rukovati, nego će samo usmeno izraziti saučešće ožalošćenima. Dženaza namaz Svaki punoljetan i mentalno zdrav musliman - muškarac dužan je klanjati dženazu namaz. Da bi klanjao dženazu, kao i druge namaze treba da bude fizički i obredno čist, tj da je sa abdestom. Dženaza ima četiri tekbira (Allahu ekber). Poslije prvog tekbira se uči Subhaneke sa dodatkom "ve dželle senauke", poslije toga salavati, a poslije trećeg dova. Na kraju se preda selam na desnu i lijevu stranu. Osoba koja ne zna učiti gore spomenuto izgovarat će samo tekbire za imamom. Dženaza namaz je svojevrsna molitva za dušu umrlog i sudjelovanje u njoj spada u norme primjerenog ponašanja pripadnika islama. Praćenje dženaze Pratnja dženaze se vrši dostojanstveno. Neprimjereno je razgovaranje, smijanje, pušenje cigareta, i sl. Prateći dženazu treba učiti dove, tražiti od Allaha dž.š. oprost za svoje i grijehe umrle osobe, te razmišljati o smrti i našoj pripremljenosti za nju. Ponašanje na mezarju Zabranjeno je hodati po mezarovima i sjediti na njima. Zagrtanje kabura je pohvalno djelo (Napomena: običaj da se alat obavezno spušta na zemlju prilikom preuzimanja nema ništa zajedničko sa vjerskim propisima.). Stavljanje vijenaca na mezar nije islamski običaj. Bilo bi dobro izbjegavati sve ono od čega nema koristi duša umrlog i što nije u skladu sa islamom. Prema islamskim propisima, pratnji i klanjanju dženaze prisustvuju samo muškarci. Prilikom dolaska na dženazu, potrebno je biti odjeven prikladno tim okolnostima. Međutim, u našim uslovima, u kojima ispraćaju dženaze prisustvuju žene, potrebno je dodatno naglasiti obavezu njihovog primjerenog i pristojnog odijevanja. Nepristojno je obući kratku suknju, prozirnu ili odjeću pripijenu uz tijelo, bluzu ili majicu bez rukava ili kratkih rukava. Poželjno je da ženske osobe koje u svakodnevnom životu ne nose maramu, prilikom prisustvovanja dženazi stave maramu preko glave. Poslije dženaze najbolje što živi može učiniti za dušu umrlog je da živi moralno, u skladu sa propisima islama, da čini dovu Uzvišenom Allahu i da radi dobra djela.

12.12.2018.

MEZARJE PALE

Poštovane paljanke i paljani, pozivamo Vas da se prikljućite akciji za prikupljanje novčani sredstava za ograđivanje mezarja na Palama.Sigurno ste bili u situaciji da vidite kako je katolička crkva zagradila svoju parcelu koja graniči sa mezarjem.Rahmetli Emko Ortaš se angažovao i obezbjedio 5.000,00 KM od Općine Centar trebali bi sada svi mi da se angažujemo i nastavimo akciju zagrađivanja mezarja na Palama.Već su prikupljene tri ponude i potrebno je da prikupimo sredstva kako bi mogli ući u realizaciju ovog nama jako bitnog projekta.Svi koji smo bili na dženazi rahmetli Emki vidjeli smo da mezarje nikad nije bilo urednije.Takođe treba nastaviti akciju prikupljanja 30,00 KM za košenje mezarja. Sredstva možete uplatiti na: BROJ ŽIRO RAČUNA ZA DONACIJU MEZARJE PALE RAIFFEISEN BANK: 1613000071302524 JASMINA OBHOĐAŠ- MOB:061/227-3 Imaće te uvid u sredstva koja su prikupljena i gdje su potrošena, Mezari i mezarje govore koga su rahmetlije ostavili iza sebe,dužnost nam je, da je baš ovo mezarje na Palama uredno i ograđeno. Svi koji smo bili na dženazi rahmetli Emke,vidjeli smo dosta paljana Bošnjaka i Srba ,posjetili smo se na vremena i dobre običaje prije rata kada smo svi išli i na dženaze i sprovode.

12.12.2018.

PRESELIO NA AHIRET EMIR - EMKO ORTAŠ

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi EMIR-EMKO (GALIB) ORTAŠ preselio na Ahiret u subotu, 08.12.2018. godine u 67. godini. Dženaza će se obaviti u UTORAK, 11.12.2018. godine u 14:00 sati na mezarju PALE-CENTAR. O Ž A L O Š Ć E N I supruga Sabiha, kćerka Naida, sin Sanin, snaha Sabrina, unuka Tajlin, sestre Anesa i Amira sa porodicom, brat Safet sa porodicom, snaha Sadeta, bratična Merima, punica Esma, šura Saud sa porodicom, rođak Muhamed Ferušić sa porodicom, rodica Sana i Muhamed Čengić sa porodicom, te porodice: Ortaš, Kadrić, Čolić, Puhalović, Ferušić, Mujakić, Musa, Gredić, Obhodžaš, Isanović, Saltaga, Mašić, Čurovac, Šuvalija, Salihović, Očuz, Hrvo, Čengić, Kaljanac, Spahić, Selmanović, Džafo, Brkić, Grabovica, te ostala rodbina, komšije i prijatelji. Tevhid će se proučiti istog dana u 14:00 sati u Islamskom Centru Koševsko Brdo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

ENKO ORTAŠ
12.12.2018.

SRANICA JE AKTIVNA

Poštovane i poštovani prijatelji naše stranice,na našu veliku radost,ponovo je aktivna naša stranica.Iz nama nepoznati razloga nismo bili u mogučnosti pratiti stranicu,ali smo redovno pisali i postavljali fotografije iz našeg džemata.Zahvaljujući našem pametnom i vrijednom Elviru Isanović ( sinu Omera i Enise )stranica je aktivna,napominjemo da su pokušavali mnogi naši prijatelji,ali bez uspjeha.Pa nas baš raduje da je to naš bogovičanin riješio. Zato velika hvala Elviru.

19.11.2018.

KLANJALI SMO DŽUMU NAMAZ,16.11.2018.G.

Klanjali smo džumu namaz,16.11.2018.g u našoj lijepoj džamiji u Bogovićima. Hvala dragom Allahu ove godine klanjali smo džumu svaki drugi petak u Bogovićima,skoro uvijek isti smo posječivali našu džamiju,posebno hoćemo istaći našeg Hasiba Muhovića i Naila Džedovića koji su bili redovni,a nisu iz Bogovića.Možda iduće godine da nas bude u većem broju bogovićana u džamiji. Ovaj put smo posjetili našeg Ekrema i njegovu hanumu Siju,šta reći za ove naše dobre Bošnje nego veliko hvala za sve što rade za našu džamiju,oni su temelj našeg džemata i zahvaljujući njima džamija je uvijek čista i uslovna za klanjanje.Počastili su nas,a posebna čast je bila turšija od trnina i gloga.Hvala vam Sijo i Ekreme. Ako Bog da vidimo se početkom aprila 2019.g.

HUDBA HUDBA GOST dOK JE EKREMA NEMA ZIME HUDBA HUDBA
19.11.2018.

02.11.2018.g KLANJALI SMO DŽUMU NAMAZ

Klanjali smo džumu namaz 02.11.2018.g. u našoj bogovičkoj džamiji.Posle džume namaza posjetili smo našeg dobrog Muharema Memiševića i njegovu hanumu Nuru.Lijepo su nas počastili,a poseban ugođaj i iznenađenje su bile prave bogovičke jerbacme,hvala vam ovo je neprocjenjivo.Mi stariji bogovićani sjetili smo se rahmetli Huse i Mušana,tradicija je bila da se iz džamije svraćaju ljudi u njihovu kuću,gdje su uvijek dobrodošli.

EZAN HUDBA HUDBA DŽEMATLIJA LJEPOTA JERBACME,ALI BOGOVIČKE KOD NAŠEG MUHAREMA I I NURE GLOG KD MERIĆA STEČCI NA GRAČAM BRDU STEČCI NA GRAČAM BRDU STEČCI NA GRAČAM BRDU STEČCI NA GRAČAM BRDU STEČCI NA GRAČAM BRDU
19.11.2018.

KLANJALI SMO DŽUMU NAMAZ 19.10.2018.G.

Hvala dragom Allahu i ovaj petak smo posjetili naše Bogoviće i klanjali džumu namaz u našoj džamiji.

JESEN U BOGOVIĆIMA JESEN U BOGOVIĆIMA JESEN U BOGOVIĆIMA STIGLI SMO EF EDIS I BOGOVIĆANI BOGOVIĆANI RASOVIĆI JESEN U BOGOVIĆIMA JESEN U BOGOVIĆIMA JESEN U BOGOVIĆIMA HUDBA EZAN
11.10.2018.

KLANJALI SMO DŽUMU NAMAZ,05.10.2018.G.

Hvala dragom Allahu i ovog petka klanjali smo džumu namaz u našoj bogovićkoj džamiji.Imali smo mladog gosta,koji je mujezinio, Adel Šabanović Zaklopača - Vlasenica. Hvala dragom Allahu pa otvaramo vrata naše džamije,a i lijepo vrijeme nas prati.

EGLENIŠU BOGOVIĆANI EF.EDIS I NAŠ GOST ADEL STIŽE JESEN DŽUMA HUDBA HUDBA EZAN
28.09.2018.

MEVLUD U NOVOSEOCIMA - GLASINAC

23.09.2018.g. Proučen je mevlud za sječanje za 46 šehida koji su ubijeni u zadnjem ratu.Bila je dobra posjeta i ako bi svi mi trebali imati veću odgovornost i dužnost da ne zaboravimo šehide,a posebno njihova familija i komšije.

NOVOSEOCI - GLASINAC NOVOSEOCI - GLASINAC DŽAMIJA U GLASINCU DŽAMIJA U GLASINCU DŽAMIJA U GLASINCU
26.09.2018.

DŽUMA NAMAZ 21.09.2018.g.

Klanjali smo džumu namaz u bogovičkoj džamiji,21.09.2018.g.Ovaj put nam se pridružio i Emir- Enko Ortaš i Muris Džipa.Raduje mo se svakom novom licu,ponosni smo da mu imamo šta pokazati i svi su puni hvale za našu lijepu džamiju.Po kozna koji put su nas ugostili Džemila i Esed Džaferagić.Njihov prijem,gostoprimstvo,njihova radost što su nas ugostili daju nadu u bolje sutra.Druženje,posječivanje nas zbližava i unama budi bolji dio nas.Naši gosti su oduševljeni prijemom kod domaćina.Džemila hanuma pripremi hrane kao da će nas biti pun minibus. Hvala im i neka nas ima da se ponosimo svojim bogovičkim porijeklom.

LIJEKOVI SU STIGLI ENKO ORTAŠ I MURIS DŽIPA KALEM BALJAČE HUDBA HUDBA HUDBA SOFRA KOD DŽEMILE I ESEDA DŽEMILA HANUMA PUNA SOFRA BILO JE  HVALA BOGU SVEGA
13.09.2018.

MEVLUD 09.09.2018.G

Hvala dragom Allahu i ove godine smo uspješno organizovali tradicionalni mevlud u bogovičkoj džamiji,09.09.2018.g. Predhono smo generalno očistili džamiju,a Mujo D. je pokosio,Sija,Ekrem,Mujo i Muharem su pokupili travu u haremu džamije. Mevlud su učili naš ef. Edis,Ef.iz Prače Alija Čanćar,Mladi efendija Alija iz Podviteza koji će mijenjati odsutnog ef. Mustafu i efendija Sulejman Kurtanović koji je održao lijepo i poučno predavanje,Zahvaljujemo se saradanicima glavnog imama dr.Kenana Musića koji su poslali ef. Kurtanovića. Po običaju podjelili smo i mevludsko šerbe i bonbone.Ovaj put moramo ponovo pohvaliti Mustafu i Senadu Memišević koji su nas ugostili u svojoj kući.Naše hanume su se organizovale i kući pripremile hranu i kolaće, zajedno sa Senadom i njenim kčerima smo ugostili efendije i starije musafire.Posle mevluda se organizovao teferić,lijepo je vidjeti da se narod veseli,pa Boga mi i starije hanume i dede kako igraju.Poslužilo nas je lijepo vrijeme i ako Bog da iduće godine biće nas još više bogovićana.

EDIS ef.ŠAHOVIĆ UNUK MUSE I SENADE NAŠ DOBRI BAJRO ŠABOTIĆ VRIJEDNI MUHAREM M. SESTRE FETHIJA I NISA
11.09.2018.

DŽUMA NAMAZ 07.09.2018.g.

Klanjali smo džumu namaz u bogovičkoj džamiji,07.09.2018.g.Ovaj put nas bogovićana je bilo više nego gostiju.Posle džume namaza posjetili smo našeg rođaka i komšiju Ramu Šuvalija i njegovu hanumu Ševku,poprićali smo popili kafu.Vratio se stari običaj da se posle džume posjete naši bogovićani koji nema puno,ali su vrijedni i dobri domaćini. Mevlud je ako Bog da u nedelju,09.09.2018.g.

BOGOVI'ANI EZAN EZAN HUDBA HUDBA POSJETILI SMO RAMU
11.09.2018.

BAJRAM NAMAZ ,21.08.2018

KLANJALI SMO SABAH NAMAZ I KURBAN BAJRAM,21.08.2018.g. U BOGOVIĆIMA.NASTAVILI SMO SA DUGOGODIŠNJOM TRADICIJOM,POSJETILISMO SMO NAŠE DOBRE I VRIJEDNE DOMAĆINE SEJU,SABINU I TARIKA,KOJI SU NAS POČASTLI DORUČKOM I BAJRAMSKIM KOLAČIMA. OSJEČAJ I DOŽIVLJAJ IZLASKA SUNCA U BOGOVIĆIMA JE NEŠTO ŠTO SE NE MOŽE OPISATI.OVAJ PUT NAS JE BILO MANJE NEGO RANIJI GODINA,ŠTO NAS ŽALOSTI.DRAGI ROĐACI,KOMŠJE SHVATITE DA JE ŽIVOT PROLAZAN I DA JE GREHOTA DA NAŠA DJECA NE ZNAJU GDJE SU BOGOVIĆI.DVA SU BAJRAMA U GODIN,ZNAĆI SAMO DVA JUTRA TREBAMO PORANITI DA BUDEMO U BOGOVIĆIMA I KLANJAMO BAJRAM NAMAZ U NAJLJEPŠOJ DŽAMIJI U BIH.TO KAŽU NAŠI GOSTI KOJI POSJETE NAŠU DŽAMIJU.AKO BOG DA IDUĆE GODINE BIĆE NAS VIŠE.

ČEKAMO EZAN ZA SABAH NAMAZ ČEKAMO EZAN ZA SABAH NAMAZ NAŠ DŽEMATLIJA HASIB MUHOVIĆ EFENDIJA UČI JASIN SLUŠAMO UČENJE JASINA SLUŠAMO UČENJE JASINA NAŠ TARIK SPAHIĆ HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA SERGIJA SERGIJA SERGIJA SERGIJA KOD SABINE I SEJE NA RUČKU KOD SABINE I SEJE NA RUČKU LANE I JARE
24.08.2018.

RADNA AKCIJA

19..08.2018.g članovi  džamijskog odbora zajedno sa suprugama su organizovali generalno  čišćenje džamije.obišli radove na  putu koji  su u završnoj fazi,potrebno je očistiti kanale,nasuti jalovinu na par mjesta i povaljati.Dogovorili se da se pokosi i pokupi trava preije mevluda.
Imali smo jedno izuzetno dobro,iskreno i prijatno druženje,kako mi znamo organizovati i to je bogastvo da se okupljamo,družimo i to sve u našim Bogovićima.
PUT OD ŠUMARNICE PUT OD ŠUMARNICE PUT OD ŠUMARNICE PUT OD ŠUMARNICE PUT OD ŠUMARNICE PUT OD ŠUMARNICE DŽAMIJA ZAKASNILA KOŠEVINA UZ RAD IDE I OVO VRIJEDNE HANUME VRIJEDNE HANUME VRIJEDNE HANUME I OVDE SMO AKTIVNI I OVDE SMO AKTIVNI I OVDE SMO AKTIVNI UZ RAD IDE I LIJEPA BESJEDA UZ RAD IDE I LIJEPA BESJEDA KAD SE NAŠ NAJMLAĐI  DŽEMATLIJA TARE RADILO SE,AL SE I DRUŽILO  DŽAMIJA U BOGOVIĆIMA

Noviji postovi | Stariji postovi

Džemat Bogovići
<< 09/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

TEKST O BOGOVIĆIMA NAPISALI

DONATORI | Ime i prezime | Iznos
IME PREZIME | IZNOS(KM)


Get your clock at CompleteMyspace.com

1.ŠUVALIJA ENVER - 2648,00+350,00 KM prevoz(džuma )

2.ŠUVALIJA HADŽI MEJRA - 1.200,00 plus 560( džuma )

3.FRUCTAS DOO - 4000,00

4.HOLJAN ATIKA - 50,00

5.SPAHIĆ RASIM - 100,00

6.SPAHIĆ KASIM - 100,00

7.AVDIĆ ESAD - 100,00

8.JAŠAREVIĆ ALIJA - 200,00

9.HUSEINOVIĆ MUSTAFA - 200,00

10.HAĐOVIĆ SEJO - 20,00

11.PODRUG SUAD - 20,00

12.DAGLAR RIFAT - 20,00

13.TEROVIĆ MORENO - 20,00

14.MULAHASANOVIĆ KADRIJA - 20,00

15.MULAHASANOVIĆ ADMIR - 20,00

16.ŠIGULIN NARCIS - 20,00

17.SULJAGIĆ B - 100,00

18.KONAKOVIĆ SAFET - 20,00

19.DEDIĆ ĐEMKO - 200,00

20.BEĆIRBAŠIĆ H - 20,00

21.ŠUVALIJA ŠEMSO 100,00

22.SABETA MUSAN - 50,00

23.GALIJATOVIĆ MUSTAFA - 100,00

24.BECIC AJIŠA - 20,00

25.SERDAREVIĆ MUSTAFA - 10,00

26.POTUROVIĆ ALMASA - 50,00

27.FADIL ZORLAK - 100,00

28.PODVITEZ PALE (DŽEMAT) - 400,00

29.KEMO KADRIĆ - 600,00 +100,00 za prevoz

30.LELO SADKO - 50,00

31.TUTUNDZIĆ MIRAL - 20,00

32.KARAČIĆ ALMASA - 5,00

33.SAČIĆ MINKA - 25,00

34.MAŠNIĆ EDIN - 20,00

35.BEČIRBEGOVIĆ B - 20,00

36.MEMIŠEVIĆ IBRAHIM-IBRO - 110,00

37.PRŠEŠ KEMAL - 10,00

38.MEMIŠEVIĆ MIRSO - 1162,00

39.MEMIŠEVIĆ ARNELA - 100,00

40.MEMIŠEVIĆ JASMINA - 100,00

41.MEMIŠEVIĆ ATIF - 100,00

42.MEMIŠEVIČ SEHIJA - 100,00

43.BAHOR MUHAREM - 100,00

44.ALIKADIČ ELDIN - 20,00

45.BEŠIĆ SAFET - 100,00

46.HINDIJA JASMIN-50,00

47.AVDIĆ FETHIJA-300,00

48. AVDIĆ ALEN-120,00

49.REPUH SENAD-100,00

50.HOĐIĆ SEAD-100,00

52.HAJDAREVIĆ F-100,00

53.PAČARIS REMZO-50,00

54.HASANOVIĆ ALIJA-50,00

55.DEDIĆ EMIR-200,00

56.ZVEKIĆ DŽEMO ZAVIDOVIĆI-100,00

57.DŽAFERAGIĆ ESED-100,00 + 50,00

58.SPAHIĆ SEJO-200,00

59.DŽAFERAGIĆ IDRIZ-100,00

60.DŽAFERAGIĆ SULJO-100,00

61.OPHODŽAŠ HAMDO-50,00

62.KOMARICA ARMIN(5 GODINA STAROSTI)-150,00

63.KARIĆ NUSRET-40,00

64.KADRIĆ TAIDA-50,00

65.KADRIĆ ADNAN-50,00

66.DOZO HALIMA-20,00

67.DEDIĆ MIRALEM-200,00

68.HODŽIĆ EMIN-20,00

69.SEDIMEX d.o.o-200,00

70.INŽINJERING d.o.o-100,00

71.GEMA KOMERC 500,00

72.KADRIĆ HASNA-200,00

73.SULJEVIĆ MINA-60,00

74.ZORNIĆ BAJRO-105,00

75.ŠUVALIJA SEJO-100,00

76.ŠUVALIJA MIRSO-100,00

77.GLJIVA ISMET-50,00

78. DEDIĆ PAŠA-100,00

79.BAŠIĆ ALIJA-20,00

80.FONUS FONDACIJA-300,00KM

81.BEKRIĆ ILDA-20,00

82.ŠUVALIJA ISMET-100,00

83.ŠUVALIJA EKREM-100,00

84.MINISTARSTVO ZA RAD I RAS LICA KO SARAJEVO-3000,00

85.ŠUVALIJA MEHO-MEHMED-150,00

86.TUCAK DŽEMO-100,00

87.KARAČIĆ SEVDA-20,00

88.OPĆINA ILIDŽA-5500,00

89.INTRANS(VL DŽEVAD K.)-300,00

90.ŠIŠIĆ FATIMA-500,00

91.MEHIĆ MUKEREMA-500,00

92.GAVRANKAPETANOVIĆ FARIS-300,00

93.OPĆINA STARI GRAD-2000,00

94.SEZAN-50,00

95.SEMAGRI d.o.o-300,00

96.ČAUŠEVIĆ MIRSAD-100,00

97.DŽINO EJUB-50,00

98.HAJDAREVIĆ ENES-10,00

99.ŠUVALIJA EDIN-DINO-100,00

100.ŠUVALIJA LANA(STAROST 10 DANA)-100,00

101.ŠUVALIJA ADISA-100,00

102.ŠUVALIJA RAZIJA - MEJRA-200,00

103.ROKŠA ERMINA-BELA-150,00

104.MIN PROSTORNOG UREĐENJA-3000,00

105.ANS DRIVE-300,00

106.SABOTA MUŠAN-60,00

107.RAŠIĆ ENVER-50,00

108.MILIĆ IBRAHIM-50,00

109.ŠUVALIJA RAMO-50,00

110.DEDIĆ MURIS-50,00

111.SUBOTIĆ(ŠUVALIJA)DIKA-100,00

112.SIMIĆ MILAN(BOGOVIĆI)-100,00

113.ZOI 84-300,00

114.DŽEDOVIĆ NAIL-100,00

115.HAĐIBEGIĆ R-200,00

116.HAMZIĆ HASIBA-5,00

117.IMAMOVIĆ FUAD-100,00

118.ISANOVIĆ EDHEM-100,00

119.MILIĆ ŠEMSO-50,00

120.PALDUM FERID-100,00

121.ISANOVIĆ MUHAMED-100,00

122.ISANOVIĆ KEMO-100,00

123.RIJASET IZ -3000,00

124.PARATEK DOO-100,00

125.ILIĆ ANĐA-20,00

126.ŠAHINPAŠIĆ M-20,00

127.SOFIĆ SEAD-15,00

128.MUSLIM SAFET-100,00

129.AGANOVIĆ RAMIZ-100,00

130.MUSTAFA YAVUZ(TURSKA)-100,00

131.KONAKOVIĆ GALIB-50,00

132.DEDIĆ SENADA IZ JANJE-50,00

133.DEDIĆ MEJRA-50,00

134.RADOVIĆ MILAN BOGOVIĆI-50,00

135.RADOJKOVIĆ MILAN BOGOVIĆI-25,00


136.RADOJKOVIĆ SLAVIŠA BOGOVIĆI - 20,00

137.GLUHOVIĆ VOJIN STAJNA - 10,00

138.GLUHOVIĆ JOVAN STAJNA - 10,00

139.BAŠIĆ IZET HOTIČINA - 10,00

140.BULJUBAŠIĆ ŠAČIR-100,00

141.ŠUVALIJA ALIJA-50,00

142.ŠUVALIJA E.EDIN-50,00

143.FEHRIĆ ADEM-50,00

144.ALIHODŽIĆ ALAUDIN-950

145.MEDŽLIS IZ SARAJEVO-2.000

146.BH TELEKOM-8.963,30

147.K MINIST.PROST.UREDJENJA-2.000

148. GRAD SARAJEVO-5.000,00

149.F.MINIST.ZA RASELJENA LICA-15.000

150.VEJIZ FARUK-50,00

151.ISMET KAMBER-50,00

152.ALTERNATIVA HRASNICA-500,00

153.ISANOVIĆ ZAIM-300,00

154.ZORLAK VEHBIJA-100

155.SABINAHADŽIZUL.-40,00

156.OBHODŽAŠ SINAN-200,00

157.MUMINOVIĆ SAMIR.-100,00

158.POPARA IBRO-60,00

159.DŽEMAT MAHMUTOVAC-110,00

160.MUJANOVIĆ HATA-100,00

161.MUJANOVIĆ IZET-200,00

162.SARČIĆ SUAD-50,00

163.ŠUKALIĆ AMIRA-20,00

164.MEMIŠEVIĆ MILA- 100,00

165.DŽEMAT CAREVE DŽAMIJE-557,50

166.DŽEMAT DŽAMIJE "KRALJ FAHD"-3.035,15

167.MEMIŠEVIĆ ZIJAD-200,00

168.MEMIŠEVIĆ HAJRUDIN-LIGO-100,00

169.SPAHIĆ ATIF-250,00

170.SMAJIĆ VAHID-20,00

171.SMAJIĆ IZET-20,00

172.KATANA AMIR-20,00€

173.HRVO ŠAČIR-20,00

174.ČAUŠEVIĆ HAMED-50,00

175.HRVO NAMIK-10,00

176.HRVO MIRZA-10,00

177.HRVO AMINA-10,00

178.HRVO ŠEVKO-50,00

179.FAZLIĆ ALMA-10,00

180.FAZLIĆ ISMET-10,00€

181.OBHODŽAŠ HAJRUDIN-20,00

182.ALIĆ HATA - 10,00

183.ADEMOVIĆ FATA-50,00

184.ADEMOVIĆ ILDA-25,00

185.SALIHOVIĆ SEJDA-50,00

186.DŽEMAT KUVAJTSKE DŽAMIJE ČENGIĆ VILA-1127,60

187.CENTAR ZA ONOVU I HUMANITARNU POMOĆ AMBASADA IS. REP. IRAN-10.000,00

188.DŽEMAT JEDILERSKE DŽAMIJE-475,80

189.DŽEMAT DŽAMIJE HRASNO-830,00

190.DŽEMAT DŽAMIJE DOBRINJA-900,00

191.DŽEMAT DŽAMIJE KOBILJA GLAVA-650,00

192.DŽEMAT DŽAMIJE GRBAVICA DVA-1.500,00

193.TURKOVIĆ ŠEFIKA TRAVNIK-100,00

194.AMEL I LEJLA TRAVNIK-100,00

195.ZAHIRAGIĆ MUNIB - 30,00

196.OBHODŽAŠ MUJO - 20,00

197.ZEC ŠERIFA - 10,00

198.SUDAR MEVLIDA I ELVIS-200,00 +200,00 KM

199.OPĆINA CENTER-SARAJEVO-2.500,00

200.ISANOVIĆ BAHRA-70,00

201.DIZDAREVIĆ DINA-100,00

202.ZEC RIFET-20,00

203.BEČIRBEGOVIĆ SEMIN-30,00

204.HAMZIĆ MUJESIRA-20,00

205.SELMANOVIĆ GALIB-10,00

206.OČUZ HUSEIN-10,00

207.OSMANAGIĆ NAIL-20,00

208.ISANOVIĆ OMER-200,00

209.BEČIĆ EKREM-100,00

210.BEČIĆ SULEJMEN-100.00

211.NINKOVIĆ SLOBODAN-50.00

212.KONAKOVIĆ HAMED-50.00

213.GROZDANIĆ BELIL-KOZARAC-50,00 Eura

214.HAMZIĆ MIRSAD- 20,00 KM

215.BEŠLIJA HASAN- 20,00 KM

216.AGIĆ AMER I ALMA- 30,00 KM

217.MEMIŠEVIĆ MUSA I SENADA- 50,00 KM

218.BUKVA MURIS -100,00 KM

219.KAHRIMANOVIĆ ARNES - 50,00 KM

220.SPAHIĆ EDIN - 100,00 +100,00 KM

221.ĆUPRIJA EFENNDIJA HAJRUDIN 20,00 € I 50,00 KM

222.KARAVDIĆ ENES I MIRSADA - 50,00 KM

223.MEMIŠEVIĆ TIMKA-230,00 KM

224.MEMIŠEVIĆ RAMIZ-11O,00 KM

225.MEMIŠEVIĆ SUVADA-10,00 KM

226.MEMIŠEVIĆ HARIS-10,00 KM

227.MEMIŠEVIĆ ADNAN-10,00 KM

228.MUMINOVIĆ ASMIR I MIRSADA-30,00 KM

229.FED.MIN.ZA RASELJENA LICA - 20.000,00

230.KOMARICA ERNIS- 100,00

231.KOMARICA FAHRUDIN - 100,00

232.KALTAK SAMIR - 100,00

233.SADOVIĆ MUNIR - 60,00

234.EKINCI FAHRETIN - 50,00

235.MAIER DANIJEL - 50,00

236.GHAZZAWI HASSIB - 40,00

237.KAMENČIĆ SAKIB - 40,00

238.STUTTGART HEINZ - 20,00

239.TAMER AYDIN - 40,00

240.SULJEVIĆ FIKRET I ZUHRA - 100,00

241.PUSTAHIJA MUJESIRA - 50,00

242.HALILOVIĆ ENISA - 50,00

243.DEDIĆ AMIR - 100,00

244.ZUKIĆ FATIMA I KASIM - 50,00

245.UGLJEŠA SAMIJA-SANA - 50,00

246.KRAJINA OSMAN I MEJRA - 50,00

247.AGANOVIĆ DŽ. - 50,00

248.AGANOVIĆ A. - 20,00

249.DŽAFERAGIĆ AVDO - 50,00

250.DŽAFERAGIĆ ANIS - 50,00

251.DŽAFERAGIĆ ADMIR - 50,00

252.DŽAFERAGIĆ ARIF - 50,00

253.DŽAFERAGIĆ NURA - 20,00

254.DŽAFERAGIĆ AJIŠA - 20,00

255.DŽAFERAGIĆ ADELA - 20,00

256.GUGIĆ RAMIZ I MEJRA - 50,00

257.PITA MUAMER I AIDA - 50,00

258.PRUTINA ĐEVAD I FATA - 20,00

259.DŽEMAT PRAĆA - 385,00

260.HASANOVIĆ OMER I NUFIK - 150,00

261. DURMIŠEVIĆ MIRSAD ROGATICA - AMERIKA - 50,00

262.TRGO - MURATOVIĆ HIDAJETA - 50,00

263.MEMIŠEVIĆ NIJAZ-BELI 788,92 KM

264.MEMIŠEVIĆ NIJAZ-BELI 536,64 KM


265.MUHOVIĆ HASIB 50,00 KM

266.DŽEMKO DEDIĆ 100 KM za prevoz na džumu

267.HALIMA rođ: MEMIŠEVIĆ 20 KM


DONATORI U MATERIJALU

glitter-graphics.com

1. GRABOVICA NUSRET /NADZORNI ORGAN/

2. MUHIDIN BEČIĆ /GEODET/

3. REHAU SEMIZOVAC /100M VODOVODNE CIJEVI/

4.MIPRO GRADNJA MIRSO PROHIĆ /OPLATA,ARMATURA ZA TEMELJE I COKL.

5.MUŠIBEGOVIĆ D.O.O(VL ZIJAD) VISOKO
PLANIRANJE ZEMLJE NA PARCELI I ISKOP TEMELJA ZA DŽAMIJU

6.DALTING D.O.O ILIDŽA (VL ALIJA) MATERIJAL ZA VODU I KANALIZACIJU

7.FRŽINA SAFET -RUČNA KOLICA,2LOPATE,KRAMPA

8.SULJEVIĆ D.O.O (MOTEL STUP)-POCINČANA TRAKA ZA GROMOBRAN 37m,VEZA ZA TRAKU 5 KOM.

9. VELBOS ING ILIDŽA-DOVOZ I UGRADNJA 42m3 BETONA
Vlasnik-KARDOVIĆ NEHAD

10. MEMIŠEVIĆ FADIL DONIRAO JAGNJE ZA TEMELJE

11. MEMIŠEVIĆ RAMIZ I HARIS (POSTAVKA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH CIJEVI.O SVOM TROŠKU KUPIO I POSTAVIO CIJEVI ZA TOPLU I HLADNU VODU U GASULHANI I ABDESTHANI

12.ARMIRANJE,ŠALOVANJE I BETONIRANJE TEMELJA I KONTRA PLOČE(MRTVE PLOČE,ZIDANJE PRVOG SPRATA,ŠALOVANJE,ARMIRANJE I IZLJEVANJE STUBOVA OBAVILI SU:
-ŠABOTIĆ BAJRO
-ŠABOTIĆ MUNIB
-ŠABOTIĆ HASIB
-ALIBAŠIĆ HAJRIZ
-PLJAKIĆ ĆEMAL

13.SPAHIĆ EDIN-MATERIJAL ZA VODU 100,00KM)

14.SPAHIĆ SEJO-OBEZBJEDIO SMJEŠTAJ I ISHRANU
ZA 5 RADNIKA (10 DANA)
Tri puta dovozio materija iz Sarajeva.

15.PROVING-IZVOD IZ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DŽAMIJE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

16.SUDEL-VLASNIK SULJO DELALIĆ-(IZVRŠIO "NABIJANJE"KAMENA ZA KONTRA PLOČU.

17. SANTING d.o.o Pale vl BRANE LOPATIĆ-OVJERIO GLAVNI PROJEKAT

18.SUŠA COMERCE d.o.o Visoko-Donacija i prevoz 3800 blokova na temelje Džamije

19.K.J.P PD BUTMIR ILIDŽA-PREVUKAO 2200 BLOKOVA VISOKO-BOGOVIĆI

20.POSAVLJAK ACO-DONIRAO I DOVUKAO 12m3 PIJESKA

21.HIMEX RAJLOVAC-DONIRAO I DOVUKAO 4m3 PIJESKA

22.HASANOVIĆ NUFIK-DONIRAO JAGNJE

23.RIDŽIĆ IBRO-DONIRAO JAGNJE

24.MEMIŠEVIĆ MUSA I SENADA-USTUPILI SVOJU KUĆU NA KORIŠTENJE

25.SENIGOR-DONIRAO 1500KG CEMENTA,I 1500KG KREČA

26.KRUŠČICA ADNAN-PREVUKAO PULČEVE U BOGOVIĆE

27.ALBA UNIPROM VL OBHODŽAŠ HAMO-IZREZAO 20 m3 OBLOVINE U GREDE,DASKU,ŠTAFLU I LETVE I OSUŠIO I OBRADIO 50 m2 LAMPERIJE

28.FRUCTAS-DONIRAO IVERICU ZA ZATVARANJE PROZORA I VRATA

29.MEMIŠEVIĆ MUSTAFA I SENADA DONIRALI JAGNJE

29.MOMIR RADOVIĆ BOGOVIĆI-DONIRAO 4GREDE OD 7M I 50M DUŽNIH LETVE

30.MEMIŠEVIĆ MIRSO DONIRAO JAGNJE

31.ŠUVALIJA ENVER DONIRAO 60 METARA TRAKE ZA GROMOBRAN

32. "LIMAR"VL BAJRO-BAJA PJEVO SA SVOJOM EKIPOM
POKRIO DŽAMIJU LIMOM

33. "ADAZAL"d.o.o. donirao 10,00 m dimnjaka za cen. grijanje.

34."ZAKIR COMERCE" prevukao šentove za dimnjak sa Dobrinje u Bogoviće.

35."Sara tržni centar" Ilidža Vl. čenanović Avdo donirao 8 m3 pijeska za estrih.

36."Baufinal" Ilidža vl. Hajro Andelija postavio
102 m2 Estrih.

37.RIZVANOVIĆ HASIB DONIRAO JAGNJE ZA TEMELJE MUNARE

38.RADOJKOVIĆ OGNJEN DONIRAO JEDAN RADNI SAT
MAŠINE.

39.KAMBEROVIĆ ŠEVKET ODVUKAO ČILIME ZA DŽAMIJU

40.ŠUVALIJA ENVER DONIRAO PLAKAR ZA OBUĆU I RAHLE.

41.HADŽI MEJRA ŠUVALIJA DONIRALA JE 6 STOLICA I STOLIČARKE,3 PARA PAPUĆA I 3 STOLICE ZA ABDEST.

42.AVDIĆ ALEN DONIRAO DVIJE STOLICE.

43.MUHAREM MEMIŠEVIĆ DONIRAO 500,00 KM U RADOVIMA I PROZOR ZA ŠUPU.

44.MUSTAFA LEMEZAN 250,00 KM U RADOVIMA.

45.ŠUVALIJA MEHMED - 3 PARA PAPUČA

46.KRAJINA OSMAN I MEJRA - 5 PEŠKIRA I 3 TESPIHA

47.ŠUVALIJA ENVER - ZIDNI KER.SAT

48.HAMDO OBHOĐAŠ - URADIO INSTALACIJU ZA BAZEN I PRIKLJUĆAK U ŠAHTU,

49.BEČIRBAŠIĆ HASAN DOVUKAO SVOJU MJEŠALICU IRADI ČITAV DAN.

50.ARNES KAHRIMANOVIĆ DONIRAO 115 M2 LAMINATA, FOLIJU I 60 M LAJSNE.

51.ZAIM AGIĆ - POSTAVIO 115 M2 LAMINATA

52.DEDIĆ DŽEVAD - UOKVIRIO LEHVE

53.MUHAMED DUPOVAC - TRI ČESME

54.MIRSAD BRKANIĆ - DONIRAO ALEM ZA MUNARU

55.RAMIZ MEMIŠEVIĆ DOVEZAO PLOČICE ZA DŽAMIJU
DONIRAO MATERIJAL ZA VODU I UGRADIO U GASULHANUU I ABDESTHANU

56.AVDO ČENANOVIĆ - 8 M3 PIJESKA

57.PRO-TEAM VL.HAMO KOZIĆ DONIRAO GLETOVANJE I KREĆENJE DŽAMIJE

58."PROFIT" SARAJEVO - ULAZNA VRATA

59."UGARAK" VISOKO - 710,00 KM

60.SAPLAST SARAJEVO - 1000,00 KM

61.ADAZAL SARAJEVO - 10 M DIMNJAKA

62.ZAKIR COMERC - DOVEZAO BLOKOVE ZA DIMNJAK

63.BAJRO PJEVO - LIMAR - POKRIO DŽAMIJU LIMOM

64.MUSA I SENADA MEMIŠEVIĆ -DALI KUĆU ZA SMJEŠTAJ MAJSTORA
65. EURO ASFALT SARAJEVO - 60 m3 TAMPONA DONIRALI,DOVUKLI I POVALJALI.

65.ČVALE ISLAM - DONIRAO RUČAK ZA 10 RADNIKA

66.EURO ASFALT - 60 M3 TAMONADONIRALI,DOVUKLI,ISPLANIRALI I POVALJALI.

67.IBRO MEMIŠEVIĆ - DONIRAO JANJE

68.RAMIZ DŽAFERAGIĆ " JANJE

69.HASIB RIZVANOVIĆ " JANJE

70.VELIJA SPAHIĆ " JANJE

71.FADIL MEMIŠEVIĆ " JANJE

72.ATIF SPAHIĆ - DAO 200 KM ZA JANJE

73.KEMO DRKIĆ DONIRAO JARCA

74.MESARA MUJANIĆ - DONIRALA JANJE

75.MESARA MUJANOVIĆ - DONIRALA JANJE

76.SARAJEVSKA MEDRESA - DONIRALA DVA JANJETA I
JUNEĆI ČEJREK

77.SPAHIĆ EDIN - 37 PAKETA SOKOVA

78.AA GAMA VRŠILA OBEZJEĐENJE SVEČANOG OTVARANJA DŽAMIJE ( 12 RADNIKA )

79.ENVER ŠUVALIJA DONIRAO DVIJE VJEŠALICE ZA GARDAROBU.

80.ENVER JE DONIRAO ČETIRI STOLA u DŽAMIJU

81.FETHIJA AVDIĆ - ŠUVALIJA DONIRALA REŠO

82.SANELA I SENAD REPUH DONIRALI 2 STOLICE

83.ALEN AVDIĆ DONIRAO 2 STOLICE

84.HADŽ.ENVER I MEJRA DONIRALI USISIVAŠglitter-graphics.com

KREATOR BLOGGA
Jasmin HindijaSTRANICU ODRŽAVAJU
1. HINDIJA JASMIN
2. ŠUVALIJA ENVER


Click here to get your own poll!
Kako vam se čini naš blog?
Odličan
Može bolje
LOš

View Results or Myspace Layouts

BROJAČ POSJETA
155643

Powered by Blogger.ba