beats by dre cheap

BOGOVIĆKA PRUGA 1937 .g.

NEKAD BILO SAD SE SPOMINJALO

Ovo je kazivanje našeg Atifage Memišovića,njegovo sječanje i priće koje je čuo od svog oca Rašida i dede mula Ibrahima.On kaže:
Pamtim od svoje pete godinei iz prića mog babe i dede, bio je talijan po imenu Furtuneli u malom  mjestu Podgrab sagradio je pilanu koja je imala 14 gatera i 36 cirkulara,pilana je radila u smjenama zapošljavala je oko 3.000 radnika.Balvani su dovlaćeni iz sred Romanije.Voženi su   željeznicom koju je sagradio vlasnik pilane.Pruga je išla sa Blizanca pa ispod stijena ,a zatim kroz Bogovićka polja vijugala je u vidu zmije.To je krasilo naše selo,u kompoziciji uvijek je bio jedan putnićki vagon.Sječam se lokomotive su zvali Milka i Julka,kad se pomoli kompozicija uz Bogovićka polja pa svirne kao sada sirena za uzbunu.
Napominjem da je Furtuneli imao svoje cimere za radnike u Romaniji , na Milovim Bajtama , na Blizancu bila je i kafana na prvom veslu (okretaljka) gdje su ljudi mogli da malo odahnu i odmore i popiju kahvu.Na toj pruzi bila su četiri vesla gdje se je usmjeravala lokomotiva da uvijek bude naprijed.Bila je milina gledati manevrisanje.
Furtuneli je rezanu građu slao  prugom za Luku Ploče i Dubrovnik gdje se je pretovarala na brodove.

Furtuneli je imao svije magacine i prodavnice gdje su radnici mogli podići fasungu svakog četvrtka,ato im se je apcigovalo(odbijalo) od plate,imao je i abulantu,ako je neko bio teže bolestan ili povrijeđen on je slat u špitalj(bolnicu)sa dobrim doktorima gdje smo se i mi kao dijeca mogli lijećiti.
Kada je Italijan osjetio da će biti rata(II sv.rat) on je1937-1938 g.počeo polako da para prugu od Blizanca do Podgraba,prije toga raspustio je sve šumske radnike. Šine,pragove,gatere i sve štoje bilo vrijedno je odvukao ostao je samo betonski dio plane.
U Podgrabu mu se   rodio sin koji je 1970 .g dolazio da posjeti rodno mjesto.
Na Palama su bile pilane Hadžišabanovića i Musa,a kasnije se napravila pilana u sred Pala koja je radila do 1992.g U toj pilani su radili mnogi moji rođaci i komšije iz Bogovića.

Džemat Bogovići
http://dzematbogovici.blogger.ba
22/02/2017 10:22