beats by dre cheap

Uloga, prava i odnos prema ženama u riječima Poslanika a.s.

Uloga, prava i odnos prema ženama u riječima Poslanika a.s. Pojavom islama završena je degradacija žena; dobile su pravo na izbor, pravo na glas, pravo da budu poštovane i zaštićene. Poslanik, a.s., savjetovao je da se lijepo postupa sa suprugama, da se poštuju majke i da se kćeri ne ubijaju. Njegove mubarek riječi, koje nose svjetlo od Istoka do Zapada, stoljećima su putokazi i upute svima nama. Ne okrećimo lica od naših dužnosti i ne zaboravimo na svoja prava. Prisjetimo se hadisa i donesimo salavat na Božijeg miljenika, a.s. “Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama.” (Ahmed) “One su (žene), uistinu, druga polovica muškarcima.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi) “Među stvarima vašega svijeta, najdraže su mi bile žene i mirisi: a svježina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu.” (Nesai, Ahmed, Ibn Sa’d) “Žena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, ući će u Džennet.” (Bezzar) “Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije ništa korisnije dato kao dobra žena: kada joj muž nešto naredi, ona to izvrši: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspoloži; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrši; ako čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je on odsutan.” (Ibn Madze) “Neka žena iz plemena Has’am je došla kod Allahova Poslanika, a.s., i rekla mu: – Allahov Poslaniče, objasni mi kakve su obaveze žene prema mužu. Ja sam bez muža, pa ako mognem tim obavezama udovoljiti, udaću se, inače, i dalje ću ostati da živim bez muža. Muhammed, a.s., joj reče: -Žena je dužna na poziv muža stupiti u intimni odnos kad god on to bude tražio. Žena ne smije postiti dobrovoljni post (nafilu) bez muževog odobrenja, jer ako to uradi samo je gladovala, jer u tom slučaju post neće biti primljen kod Allaha. Dužnost joj je da ne izlazi iz kuće bez muževog znanja i odobrenja, jer ako to radi proklinjaće je nebeski meleki, meleki koji donose ljudima Allahovu milost i meleki koji su zaduženi da izvrše kaznu.” (Taberani) “Hazreti Aiša priča: “Pitala sam Allahova Poslanika, a.s., kome žena najviše duguje svoju poslušnost, a on mi reče: -Mužu. A kome čovjek najviše duguje? Majci – odgovori mi Allahov Poslanik.” (Ahmed, Nesai) “Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući ce u Džennet.” (Tirmizi) “Najblagoslovljenija je ona žena koju je najlakše opskrbiti.” (Ahmed) “Žena u menstruaciji može učiti (napamet) ajet.” (Buhari) “Ženite se, jer vam žene, doista, donose blagoslov u kuće.” (Bezzar) “Tražite nafaku stupanjem u brak.” (Dejlemi) “Najblagoslovljeniji je onaj brak koji je najlakši opremom.” (Ibn Kutejbe) “Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponižavaju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi.” (Ibn Asakir) “Oporučujem vam lijep postupak sa svojim suprugama.” (Buhari) “Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava.” (Muslim) “Kada neka od vas pođe na jaciju, neka se ne miriše te večeri; a koja god se namiriše neka ne dolazi te večeri na jaciju.” (Ahmed) “Uzvišeni Allah ne gleda u ženu koja ne zahvaljuje svome mužu, a ne može bez njega.” (Nesai) Neka nam lijepi savjeti Poslanika, a.s., budu vodilje i putokazi, da bismo postigli ono što želimo.

Džemat Bogovići
http://dzematbogovici.blogger.ba
08/02/2019 16:25